Null kondisjonalis (zero conditional)

Form

I null kondisjonalis setninger bruker vi vanlig presens (simple present) i begge setningsdelene.

If clause (betingelse) Hovedsetning (resultat)
If + vanlig presens vanlig presens
If this thing happens that thing happens.

Som i alle kondisjonale setninger, er bisetningenes rekkefølge ikke fast. Du kan omorganisere pronomena og justere tegnsetningen når du endrer rekkefølgen, men betydningen er identisk. I null kondisjonalis setninger kan du erstatte "if" med "when", fordi begge uttrykker generelle sannheter. Betydningen forblir det samme.

Eksempler
 • If you heat ice, it melts.
 • Ice melts if you heat it.
 • When you heat ice, it melts.
 • Ice melts when you heat it.
 • If it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet if it rains.
 • When it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet when it rains.

Funksjon

Null kondisjonalis brukes til å gjøre uttalelser om verden, og ofte henviser den til generelle sannheter, som vitenskapelige fakta. I disse setningene er tiden nå eller alltid, og situasjonen reell og mulig.

Eksempler
 • If you freeze water, it becomes a solid.
 • Plants die if they don't get enough water.
 • If my husband has a cold, I usually catch it.
 • If public transport is efficient, people stop using their cars.
 • If you mix red and blue, you get purple.

Null kondisjonalis brukes ofte til å gi instruksjoner, ved å bruke imperativen i hovedsetningen.

Eksempler
 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.
 • Ask Pete if you're not sure what to do.
 • If you want to come, call me before 5:00.
 • Meet me here if we get separated.