Parenteser

Forskjellen mellom en 'bracket' og en 'parentes' kan være litt forvirrende. Generelt, refererer 'parentheses' til vanlige (runde) parenteser ( ), og 'brackets' til firkantede parenteser [ ]. Imidlertid er det mer og mer vanlig å referere til disse ganske enkelt som 'round brackets' eller 'square brackets'.

Vanligvis bruker vi firkantede parenteser - [ ] - for spesielle formål, for eksempel i tekniske håndbøker. Runde parenteser - ( ) - brukes på nesten samme måte som kommaer: når vi ønsker å legge til ytterligere forklaring, en ettertanke, eller en kommentar, som har noe med hovedtanken å gjøre, men er forskjellig fra den. Mange grammatikere synes at parentesene faktisk kan erstattes av kommaer i nesten alle tilfellene.

Eksempler
  • The government's education report (April 2005) shows that the level of literacy is rising in nearly all areas.
  • I visited Kathmandu (which was full of tourists) on my way to the Himalayas for a trekking expedition.
  • You can eat almost anything while travelling in Asia if you are careful to observe simple rules (avoiding unboiled or unbottled water is one of the main rules to be aware of.)