Passiv Infinitiv

Den passive infinitiven (passive infinitive) brukes i noen konstruksjoner som bruker den passive verbalformen. Det er spesielt vanlig etter modale verb (may, should, could, osv.), til å indikere hva som er mulig eller riktig. Den passive infinitiven er dannet:
to be + perfektum partisipp

Som med presens infinitiv, finnes det situasjoner der vi må bruke zero formen av den passive infinitiven, derfor er ordet to utelatt. Dette skjer etter de fleste modale hjelpeverb, og i andre tilfeller der zero infinitiven er brukt.

Eksempler
  • I am expecting to be given a pay-rise next month.
  • She is hoping to be elected president.
  • The carpet needs to be washed.
  • These doors should be shut at night.
  • This window may be opened but that one must stay closed.
  • Alice could be given a prize for her artwork.