Perfektum Kondisjonalis Samtidsform

Form

I kondisjonalis III setninger (type 3 conditional sentences) kan vi også bruke perfektum formen av kondisjonalis samtidsform.

If clause (betingelse) Hovedsetning (resultat)
If + perfektum partisipp (past perfect) perfektum kondisjonalis samtidsform (perfect continuous conditional)
If this thing had happened that thing would have been happening.

Funksjon

Perfektum kondisjonalis samtidsform kan brukes i kondisjonalis III setninger. Det henviser til det uoppfylte resultatet av handlingen i "if" bisetningen, og det uttrykker dette resultatet som en uavsluttet eller pågående handling.

Eksempler
  • If the weather had been better (but it wasn't), I'd have been sitting in the garden when he arrived (but I wasn't).
  • If she hadn't got a job in London (but she did), she would have been working in Paris (but she wasn't).
  • If I had had a ball I would have been playing football.
  • If I had known it was dangerous I wouldn't have been climbing that cliff.

Perfektum kondisjonalis samtidsform (perfect continuous conditional)

Perfektum kondisjonalis samtidsformen av alle verb består av fire deler:
would + have + been + presens partisipp
Presens partisipp (present participle) består av verbets grunnform + suffikset '-ing'.

Subjekt + would + have + been + presens partisipp
He would have been staying
They would have been going
To Work: Perfektum Kondisjonalis Samtidsform
Bekreftende Nektende Spørrende Spørrende Nektende
I would have been living I wouldn't have been living Would I have been living? Wouldn't I have been living?
You would have been living You wouldn't have been living Would you have been living? Wouldn't you have been living?
He would have been living He wouldn't have been living Would he have been living? Wouldn't he have been living?
She would have been living She wouldn't have been living Would she have been living? Wouldn't she have been living?
We would have been living We wouldn't have been living Would we have been living? Wouldn't we have been living?
They would have been living They wouldn't have been living Would they have been living? Wouldn't they have been living?