Presens Kondisjonalis Samtidsform

Form

I kondisjonalis II setninger kan man også bruke samtidsformen av presens kondisjonalis.

If clause (betingelse) Hovedsetning (resultat)
If + preteritum presens kondisjonalis samtidsform
If this thing happened that thing would be happening.

Funksjon

Denne formen er vanlig i kondisjonalis II (type 2 conditional) setninger. Den uttrykker en uavsluttet eller pågående handling eller situasjon, som er det sannsynlige resultatet av en uvirkelig tilstand.

Eksempler
  • I would be working in Italy if I spoke Italian. (But I don't speak Italian, so I am not working in Italy)
  • She wouldn't be living with Jack if she lived with her parents. (But she is living with Jack and not with her parents).
  • You wouldn't be smiling if you knew the truth. (But you are smiling because you don't know the truth.)

Presens kondisjonalis samtidsform (present continuous conditional)

Presens kondisjonalis samtidsformen av alle verb består av tre deler:
would + be + presens partisipp
Presens partisipp (present participle) består av verbets grunnform + suffikset '-ing'.

Subjekt + would + be + presens partisipp
He would be staying
They would be going
To Live: Presens Kondisjonalis Samtidsform
Bekreftende Nektende Spørrende Spørrende Nektende
I would be living I wouldn't be living Would I be living? Wouldn't I be living?
You would be living You wouldn't be living Would you be living? Wouldn't you be living?
He would be living He wouldn't be living Would he be living? Wouldn't he be living?
She would be living She wouldn't be living Would she be living? Wouldn't she be living?
We would be living We wouldn't be living Would we be living? Wouldn't we be living?
They would be living They wouldn't be living Would they be living? Wouldn't they be living?