Presens perfektum + ever, never, already, yet

Ever

Adverbene ever og never uttrykker ideen om en uidentifisert tid før nå: Have you ever visited Berlin?. 'Ever' og 'never' plasseres alltid foran hovedverbet (perfektum partisipp). Ever brukes:

I spørsmål
Eksempler

Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

I negative spørsmål
Eksempler

Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

I negative uttalelser bruker vi mønsteret nothing + ever eller nobody + ever
Eksempler

Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

Med 'The first time'
Eksempler

It's the first time that I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.

Never

Never betyr aldri før nå, og er det samme som not ... ever: (I have never visited Berlin).

VÆR FORSIKTIG! Du må ikke bruke never og not sammen.

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.

Already

Already henviser til en handling som skjedde på et ubestemt tidspunkt før nå. Det antyder at det ikke er behov for gjentakelse.

Eksempler

I've already drunk three coffees this morning. (= and you're offering me another one!)
Don't write to John, I've already done it.

 

Det brukes også i spørsmål:

Have you already written to John?
Has she finished her homework already?

 

Already kan plasseres foran hovedverbet (perfektum partisipp) eller på slutten av setningen:

I have already been to Tokyo.
I have been to Tokyo already.

 

Yet

Yet brukes i nektende uttalelser og spørsmål, med betydningen (ikke) i tidsperioden mellom før nå og nå, (ikke) opp til og inkludert nåtiden. Yet plasseres vanligvis på slutten av setningen.

Eksempler

Have you met Judy yet?
I haven't visited the Tate Gallery yet
Has he arrived yet?
They haven't eaten yet