Presens Perfektum vs. Preteritum

Du må alltid bruke presens perfektum (present perfect) når en handlings tidspunkt er uviktig eller uspesifisert.
Du må alltid bruke preteritum (simple past) når detaljene om når eller hvor en handling skjedde er spesifisert eller forespurt.

Sammenlign:
Presens perfektum Preteritum
I have lived in Lyon. I lived in Lyon in 1989.
They have eaten Thai food. They ate Thai food last night.
Have you seen 'Othello'? Where did you see 'Othello'?
We have been to Ireland. When did you go to Ireland?

Det finnes også en forskjell på holdning mellom de to tempusene, som ofte er en viktig faktor i å velge hvilket tempus å bruke.

  • "What did you do at school today?" Jeg bruker preteritum, fordi spørsmålet er om aktiviteter, og skoledagen er over.
  • "What have you done at school today?" Jeg bruker presens perfektum, fordi spørsmålet er om resultater: « show me ». Tidspunktet når spørsmålet stilles er en fortsettelse av skoledagen.