Presens samtidsform for framtidige avtaler

Å bruke presens samtidsform (present continuous) til å snakke om framtiden

Presens samtidsform brukes til å snakke om framtidige avtaler. Det tyder på at mer enn en person vet om hendelsen, og at noen forberedelser allerede har blitt gjort. Eksempler:.

  • I'm meeting Jim at the airport = Jim og jeg har allerede diskutert dette.
  • I am leaving tomorrow. = Jeg har allerede kjøpt togbilletten.
  • We're having a staff meeting next Monday = Alle ansatte har blitt informert.
Eksempler
  • Is she seeing him tomorrow?
  • He isn't working next week.
  • They aren't leaving until the end of next year.
  • We are staying with friends when we get to Boston.

NB! I det første eksempelet, brukes "seeing" i samtidsform, fordi det betyr "meeting".

VÆR FORSIKTIG! Vanlig presens (simple present) brukes når en framtidig hendelse er en del av et program eller en tidsplan.

Legg merke til forskjellen mellom:

a. We're having a staff meeting next Monday = bare den ene gangen
b. We have a staff meeting every Monday