Presens samtidsform

Å bygge presens samtidsform

Presens samtidsformen til alle verb består av to deler: presens formen av verbet "to be" + presens partisipp formen av hovedverbet.

(Presens partisipp har følgende form: grunnform + ing, eks. talking, playing, moving, smiling)

Bekreftende
Subjekt + to be + grunnform + ing
She is talking.
Nektende
Subjekt + to be + not + grunnform + ing
She is not (isn't) talking
Spørrende
to be + subjekt + grunnform + ing
Is she talking?

Eksempler: TO GO, presens samtidsform

Bekreftende Nektende Spørrende
I am going I am not going Am I going?
You are going You aren't going. Are you going?
He, she, it is going He, she, it isn't going Is he, she, it going?
We are going We aren't going Are we going?
You are going You aren't going Are you going?
They are going They aren't going Are they going?

NB! Alternative nektende forkortinger: I'm not going, you're not going, he's not going etc.

Presens samtidsform og dens funksjoner

Når det gjelder alle tempus på engelsk, er talerens holdning like viktig som tidspunktet når handlingen eller hendelsen skjer/skjedde. Når noen bruker presens samtidsform, tenker de på noe som er uavsluttet eller ufullstendig.

Presens samtidsform brukes:
 • for å beskrive en handling som skjer i dette øyeblikket: You are using the Internet. You are studying English grammar.
 • for å beskrive en handling som skjer i løpet av denne perioden eller en trend: Are you still working for the same company? More and more people are becoming vegetarian.
 • for å beskrive en handling eller hendelse som vil skje i framtiden, som allerede er planlagt eller forberedt: We're going on holiday tomorrow. I'm meeting my boyfriend tonight. Are they visiting you next winter?
 • for å beskrive en midlertidig hendelse eller situasjon: He usually plays the drums, but he's playing bass guitar tonight. The weather forecast was good, but it's raining at the moment.
 • sammen med "always, forever, constantly", for å beskrive og framheve en kontinuerlig rekke av gjentatte handlinger: Harry and Sally are always arguing! You're constantly complaining about your mother-in-law!
VÆR FORSIKTIG! Visse verb brukes vanligvis ikke i samtidsform.

Verb som vanligvis ikke brukes i samtidsform

Følgende verb brukes normalt kun i vanlig presens, fordi de henviser til en tilstand, heller enn til handlinger eller prosesser.

Sanser / Oppfatninger
 • to feel*
 • to hear
 • to see*
 • to smell
 • to taste
Meninger
 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • to feel (= att tycka/tänka)
 • to find (= att anse)
 • to suppose
 • to think*
Mentale tilstand
 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognise
 • to remember
 • to understand
Følelser / ønsker
 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish
Målinger
 • to contain
 • to cost
 • to hold
 • to measure
 • to weigh
Andre
 • to look (= å ligne på)
 • to seem
 • to be (i de fleste tilfellene)
 • to have (når det betyr "to possess")*
Unntak

Verb som uttrykker sanser (see, hear, feel, taste, smell) brukes ofte sammen med can: I can see... Disse verbene kan brukes i samtidsform med en annen betydning.

 • This coat feels nice and warm. (din oppfatning av kåpens kvaliteter)
 • John's feeling much better now (hans helse forbedrer seg)
 • She has three dogs and a cat. (eierskap)
 • She's having supper. (hun holder på med å spise)
 • I can see Anthony in the garden (sans)
 • I'm seeing Anthony later (vi planlegger å møtes)