Pronomen

Pronomener erstatter substantiv. Hvilket pronomen man bruker er avhengig av to faktorer: substantivet som blir erstattet og dets funksjon i setningen. Engelske pronomener får kjønnet til substantivet de erstatter kun i tredje person entall. Pronomener i andre person flertall er identiske med pronomen i andre person entall, bortsett fra det refleksive pronomenet.

  Subjektsform Objektsform Possessivt Adjektiv (Determinativ) Eiendomspronomen Refleksivt eller Intensivt Pronomen
1. person entall I me my mine myself
2. person entall you you your yours yourself
3. person entall, hankjønn he him his his himself
3. person entall, hunkjønn she her her hers herself
3. person entall, intetkjønn it it its   itself
1. person flertall we us our ours ourselves
2. person flertall you you your yours yourselves
3. person flertall they them their theirs themselves

Pronomen i Subjektsform

Pronomen i subjektsform erstatter substantiv som fungerer som subjektet i setningen. I tredje person, er pronomen i subjektsform ofte brukt for å unngå gjentakelsen av subjektets navn.

Eksempler
 • I am 16.
 • You seem lost.
 • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
 • This table is old. It needs to be repainted.
 • We aren't coming.
 • They don't like pancakes.

Pronomen i Objektsform

Pronomen i objektsform erstatter substantiv som fungerer som direkt eller indirekt objekt i setningen.

Eksempler
 • Give the book to me.
 • The teacher wants to talk to you.
 • Jake is hurt because Bill hit him.
 • Rachid recieved a letter from her last week.
 • Mark can't find it.
 • Don't be angry with us.
 • Tell them to hurry up!

Possessive Adjektiv (Determinativ)

Possessive adjektiv er ikke pronomen, men determinativer. Fordi de har lignende form til eiendomspronomen, er det hjelpsomt å lære begge samtidig. Possessive adjektiv fungerer som vanlige adjektiv, så de kommer før substantivet de modifiserer. De erstatter ikke substantivet, slik som pronomen gjør.

Eksempler
 • Did mother find my shoes?
 • Mrs. Baker wants to see your homework.
 • Can Jake bring over his baseball cards?
 • Samantha will fix her bike tomorrow.
 • The cat broke its leg.
 • This is our house.
 • Where is their school?

Eiendomspronomen

Eiendomspronomen erstatter possessive substantiv, som enten subjektet eller objektet i setningen. Siden substantivet som blir erstattet ikke er synlig i setningen, må det være klart fra konteksten.

Eksempler
 • This bag is mine.
 • Yours is not blue.
 • That bag looks like his.
 • These shoes are not hers.
 • That car is ours.
 • Theirs is parked in the garage.

Refleksive og Intensive Pronomen

Refleksive og intensive pronomen ser identisk ut, men de har forskjellige funksjoner i setningen.

Refleksive pronomen refererer tilbake til subjektet i setningen, ettersom subjektet som utfører handlingen er samtidig direkt eller indirekt objekt. Kun visse typer verb kan være refleksive. Du kan ikke fjerne et refleksivt pronomen fra en setning, fordi den gjenværende setningen skulle da være grammatisk feil.

Eksempler
 • I told myself to calm down.
 • You cut yourself on this nail?
 • He hurt himself on the stairs.
 • She found herself in a dangerous part of town.
 • The cat threw itself under my car!
 • We blame ourselves for the fire.
 • The children can take care of themselves.

Intensive pronomen fremhever subjektet i setningen. De er ikke objektet i handlingen. Det intensive pronomenet kan alltid fjernes fra en setning uten å endre betydningen på en betydelig måte, men subjektet vil slutte å være fremhevet. Intensive pronomen kan plasseres rett etter subjektet i setningen, eller på slutten av den.

Eksempler
 • I made these cookies myself.
 • You yourself asked Jake to come.
 • The Pope himself pardoned Mr. Brown.
 • My teacher didn't know the answer herself.
 • The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is.
 • We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
 • They themselves told me the lost shoe wasn't a problem.