Regler om når store bokstaver brukes

Store bokstaver brukes med visse typer substantiv, i bestemte plasseringer innenfor setningen og med noen adjektiv. Du må alltid bruke store bokstaver:

På starten av en setning:

Eksempler
 • Dogs are noisy.
 • Children are noisy too.

Med det personlige pronomenet i første person, I

Eksempler
 • Yesterday, I went to the park.
 • He isn't like I am.

Med menneskers navn og tittel

Eksempler
 • Winston Churchill
 • Marilyn Monroe
 • the Queen of England
 • the President of the United States
 • the Headmaster of Eton
 • Doctor Mathews
 • Professor Samuels

Med tittelen til bøker, kunstverk og filmer

Eksempler
 • War and Peace
 • The Merchant of Venice
 • Crime and Punishment
 • Spider Man II

Med måneder i året

Eksempler
 • January
 • July
 • February
 • August

Med dager i uka

Eksempler
 • Monday
 • Friday
 • Tuesday
 • Saturday
 

Med helligdager

Eksempler
 • Christmas
 • Easter
 • New Year's Day
 • Thanksgiving Day

Med navn på land og kontinenter

Eksempler
 • America
 • England
 • Scotland
 • China

Med navn på regioner, stater og distrikter

Eksempler
 • Sussex
 • California
 • Provence
 • Tuscany

Med navn på byer, tettsteder og landsbyer

Eksempler
 • London
 • Cape Town
 • Florence
 • Vancouver

Med navn på elver, hav, sjøer og innsjøer

Eksempler
 • the Atlantic
 • the Pacific
 • Lake Victoria
 • the Rhine
 • the Thames

Med navn på geografiske formasjoner

Eksempler
 • the Himalayas
 • the Alps
 • the Sahara

Med adjektiv knyttet til nasjonalitet

Eksempler
 • French music
 • Australian animals
 • German literature
 • Arabic writing

Med kollektive substantiv for nasjonaliteter

Eksempler
 • the French
 • the Germans
 • the Americans
 • the Chinese

Med navn på språk

Eksempler
 • I speak Chinese.
 • He understands English.

Med navn på gater, bygninger og parker

Eksempler
 • Park Lane
 • Sydney Opera House
 • Central Park
 • the Empire State Building
 • Wall Street