Sammenligne attributter

Når vi sammenligner attributtene til to ting, bruker vi et standard sett av konstruksjoner.

Når attributtene er like

Å sammenligne like attributter er enkelt. Når vi sammenligner attributtene til to ting, bruker vi mønsteret:

as + adjektiv som beskriver attributtet + as

Eksempler
 • Tom is as tall as his brother.
 • I am as hungry as you are.
 • Sally is as nice as Jane.
Når attributtene ikke er like

Når de to attributtene ikke er like, finnes det tre konstruksjoner med samme betydning.

Enten bruk mønsteret:

not as + adjektiv som beskriver attributtet + as

Eller bruk mønsteret:

less + adjektiv som beskriver attributtet + than : Denne konstruksjonen brukes hyppigere med noen adjektiv enn med andre.

Eller mønsteret:

komparativ adjektiv + than : Med denne konstruksjonen kan det være nødvendig å endre rekkefølgen av uttrykket, eller å bruke det motsatte adjektivet.

Eksempler
 • Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
 • Mont Blanc is less high than Mount Everest.
 • Mont Blanc is lower than Mount Everest.
 • Mount Everest is higher than Mont Blanc.
 • Norway is not as sunny as Thailand.
 • Norway is less sunny than Thailand.
 • Thailand is sunnier than Norway.
 • Norway is cloudier than Thailand.