Sammensatte substantiv

To eller flere ord kan kombineres for å danne sammensatte substantiv. Disse er ganske vanlige og nye kombinasjoner er oppfunnet nesten hver dag. De har vanligvis to deler. Den første delen forteller oss hva slags gjenstand eller person det er snakk om, eller om dens formål. Den andre delen identifiserer selveste gjenstanden eller personen. Sammensatte substantiv har ofte en annen, eller en mer spesifikk betydning enn de to separate ord.

Første del: type eller formål Andre del: hva eller hvem Sammensatt substantiv
police man policeman
boy friend boyfriend
fish tank water tank
dining table dining-table

Du har lagt merke til at det sammensatte substantivet kan skrives som et enkelt ord, som et ord med en bindestrek, eller som to separate ord. Det finnes ingen klare regler om dette. En god tommelfingerregel er å skrive de vanligste sammensatte substantivene som et enkelt ord, og alle andre som to separate ord.

Elementene i sammensatte substantiv kommer fra meget varierte ordklasser.

Sammensatte elementer Eksempler
substantiv + substantiv bedroom
water tank
motorcycle
printer cartridge
substantiv + verb rainfall
haircut
train-spotting
substantiv + adverb hanger-on
passer-by
verb + substantiv washing machine
driving licence
swimming pool
verb + adverb lookout
take-off
drawback
adverb + substantiv onlooker
bystander
adjektiv + verb dry-cleaning
public speaking
adjektiv + substantiv greenhouse
software
redhead
adverb + verb output
overthrow
upturn
input
Uttale

Trykk er veldig viktig i uttale fordi det skiller mellom et sammensatt substantiv og et adjektiv med et substantiv. I sammensatte substantiv ligger trykket vanligvis på første stavelse.

Eksempler
  • a 'greenhouse = et sted hvor man vokser planter (sammensatt substantiv)
  • a green 'house = et hus som er malt grønt (adjektiv og substantiv)
  • a 'bluebird = type fugl (sammensatt substantiv)
  • a blue 'bird = noen fugl med blåe fjær (adjektiv og substantiv)