Semikolonet

Semikolonet (semicolon) er et skilletegn som ligner litt på både et punktum og et komma. På engelsk er semikoloner brukt til å knytte sammen uttrykk og setninger som er tematisk knyttet, uten å bruke en konjunksjon (se eksempel 1 nedenfor). Semikoloner kan også brukes i stedet for et komma for å skille to elementer innenfor en liste som allerede inneholder kommaer (se eksempel 2 nedenfor).

Eksempler
  • I like your brother; he's a good friend.
  • Many great leaders, Churchill, leader of Britain during the Second World War; Alexander, the great Emperor and general; and Napolean, the brilliant French general, had strong characters, which were useful when their countries were at war but which did not serve them well in times of peace.