Spørrende adverb

De spørrende adverbene why, where, how og when plasseres på starten av et spørsmål. Disse spørsmålene kan besvares med en setning eller en preposisjonell frase. Etter et spørrende adverb i et spørsmål, må du bytte om subjektet og verbet, sånn at verbet kommer først.

Eksempler
 • Why are you so late? There was a lot of traffic.
 • Where is my passport? In the drawer.
 • How are you? I'm fine.
 • When does the train arrive? At 11:15.
Bruk av "how"

How kan brukes til å lage setninger på fire forskjellige måter. How kan brukes av seg selv å bety "på hvilken måte".

Eksempler
 • How did you make this sauce?
 • How do you start the car?
 • How can I get to your house?

How kan brukes med adjektiv for å spørre om graden av et attributt.

Eksempler
 • How tall are you?
 • How old is your house?
 • How angry is mother?

How kan brukes med much og many for å spørre om mengde. Much brukes med utellbare substantiv, mens many brukes med tellbare substantiv.

Eksempler
 • How many people are coming to the party?
 • How much flour do I need?
 • How much are these tomatoes?

How kan brukes sammen med andre adverb for å spørre om en handlings frekvens eller grad.

Eksempler
 • How quickly can you read this?
 • How often do you go to London?
 • How loudly does your brother scream?