Substantivets Kjønn

Substantiv svarer på spørsmålene "Hva er det?" og "Hvem er det?". De gir navn til ting, mennesker og steder.

Eksempler
 • dog
 • bicycle
 • Mary
 • girl
 • beauty
 • France
 • world

Generelt er det ingen forskjell mellom maskuline og feminine substantiv i engelsk. Men kjønn vises av og til gjennom ulike former eller ulike ord når man henviser til mennesker eller dyr.

Eksempler
Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn
man woman person
father mother parent
boy girl child
uncle aunt  
husband wife spouse
actor actress  
prince princess  
waiter waitress server
rooster hen chicken
stallion mare horse

Mange substantiver som henviser til yrker eller stillinger kan brukes for både maskuline og feminine subjekt, som for eksempel cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague

Eksempler
 • Mary is my friend. She is a doctor.
 • Peter is my cousin. He is a doctor.
 • Arthur is my friend. He is a student.
 • Jane is my cousin. She is a student.

Det er mulig å gjøre forskjellen mellom disse nøytrale ord ved å legge til ordene male eller female.

Eksempler
 • Sam is a female doctor.
 • No, he is not my boyfriend, he is just a male friend.
 • I have three female cousins and two male cousins.

I enkelte tilfeller kan man tildele kjønn til nøytrale ord ved å legge til et kjønnspronomen, oftest for å uttrykke familiaritet. Det er også riktig å bruke det nøytrale pronomenet (it).

Eksempler
 • I love my car. She (the car) is my greatest passion.
 • France is popular with her (France's) neighbours at the moment.
 • I travelled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship.