Ubestemte artikler

De to ubestemte artiklene på engelsk er a og an. Ubestemte artikler er invariable, akkurat som andre artikler. Du bruker enten den ene eller den andre, avhengig av den første bokstaven av ordet som følger artikkelen, av uttaleses grunner. Bruk a når neste ordet starter med en konsonant, eller foran ord som starter med u og eu, når de høres ut som you. Bruk an når neste ordet starter med en vokal (a,e,i,o,u) eller med en lydløs h.

Eksempler
 • a boy
 • an apple
 • a car
 • a helicopter
 • an elephant
 • a big elephant
 • an itchy sweater
 • an ugly duck
 • a european
 • a university
 • a unit
 • an hour
 • an honor

Den ubestemte artikkelen er brukt når man snakker om noe for første gang, eller når man refererer til et bestemt medlem av en gruppe eller klasse. Noen tilfeller er oppført nedenfor.

Bruk a når du refererer til noe for første gang.

Eksempler
 • Would you like a drink?
 • I've finally got a good job.
 • An elephant and a mouse fell in love.
Nevne medlemmer av en gruppe

Bruk a med navnet på yrker.

Eksempler
 • John is a doctor.
 • Mary is training to be an engineer.
 • He wants to be a dancer.

Bruk a med nasjonaliteter og religioner i entallsform.

Eksempler
 • John is an Englishman.
 • Kate is a Catholic.

Bruk a med ukedager når du ikke refererer til en spesifikk dag.

Eksempler
 • I was born on a Thursday.
 • Could I come over on a Saturday sometime?

Bruk a når du refererer til et eksempel på noe.

Eksempler
 • The mouse had a tiny nose .
 • The elephant had a long trunk .
 • It was a very strange car .

Bruk a med substantiv i entall etter ordene 'what' og 'such'.

Eksempler
 • What a shame !
 • She's such a beautiful girl .
 • What a lovely day !

A brukes med betydningen 'one' når man refererer til et enkelt objekt eller person, eller én enkel målenhet. Det er grammatisk korrekt å bruke "one" istedenfor den ubestemte artikkelen i disse setningene. Det vil understreke tallet, og vil kontrastere med andre tall.

Eksempler
 • I'd like an orange and two lemons please.
 • I'd like one orange and two lemons please.
 • The burglar took a diamond necklace and some valuable paintings.
 • I can think of a hundred reasons not to come.
 • I need a kilogram of sugar.
 • I need one kilogram of sugar.
 • You can't run a mile in 5 minutes!