Ubestemte og ufullstendige kvantiteter

Some og any kan brukes med både tellbare og utellbare substantiv for å beskrive en ubestemt eller ufullstendig kvantitet.

Å bruke "some"

Some kan brukes i beskrivende setninger.

Eksempler
 • I had some rice for lunch.
 • He got some books from the library.
 • I will have some news next week.
 • Philip wants some help with his exams.
 • There is some butter in the fridge.

Some kan også brukes i spørrende setninger, når du tror at du allerede vet svaret.

Eksempler
 • Did he give you some tea? = I think he did.
 • Is there some fruit juice in the fridge? = I think there is.
 • Would you like some help? = Probably you do.
 • Will you have some roast beef? = Probably you will

Some kan også brukes i spørrende setninger når man ber om noe eller tilbyr noe.

Eksempler
 • Could I have some books, please?
 • Why don't you take some apples home with you?
 • Would you like some tea?
 • Will you have some cake?

Å bruke "any"

Any brukes i spørrende setninger når du ikke vet svaret.

Eksempler
 • Do you have any friends in London?
 • Do they have any children?
 • Do you want any groceries from the shop?
 • Are there any problems with your work?

Any kan også brukes sammen med not for å danne negative setninger. I disse setningene, fremhever ordet any negativiteten for å gjøre den mer absolutt.

Eksempler
 • She doesn't want any kitchen appliances for Christmas.
 • They don't need any help moving to their new house.
 • I don't want any cake.
 • There isn't any reason to complain.