Utropstegnet

Utropstegnet (exclamation mark) brukes for å uttrykke forbitrelse, forbauselse eller overraskelse, eller for å framheve en kommentar eller en kort, skarp setning.

Eksempler
  • Help! Help!
  • That's unbelievable!
  • Get out!
  • Look out!

Du kan også bruke utropstegn til å indikere en humoristisk, ironisk eller sarkastisk setning.

Examples
  • What a lovely day! (when it obviously is not a lovely day)
  • That was clever! (when someone has done something stupid)

I svært uformelle skrivestiler (SMS, chat, Twitter eller Facebook osv.), kan utropstegnet kombineres med et spørsmålstegn til å indikere både overraskelse og usikkerhet. Dobbel og trippel utropstegn er vanlige i veldig uformelle skrivestiler, men er et tegn på å være underutdannet i mer formell kommunikasjon.

Eksempler på uformell skrift
  • He's getting married!?
  • That's insane!!!