Å uttrykke meninger om kvantitet

Kvantorene few og a few, in tillegg til little og a little ser nesten identisk ut, men de er egentlig ganske forskjellige. Disse uttrykkene viser talerens positiv eller negativ holdning til den kvantiteten han snakker om.

Positiv holdning

A few (med tellbare substantiv) og a little (med utellbare substantiv) beskriver kvantiteten på en positiv måte, og antyder at selv om taleren ikke har mye, han/hun har nok.

Eksempler
  • I've got a few friends. = Jeg har nok venner.
  • I have a few flowers in my garden. = Jeg har nok blomster.
  • I've got a little money. = Jeg har nok penger.
  • I have a little free time on Thursdays. = Jeg har nok fritid.
Negativ holdning

Few (med tellbare substantiv) og little (med utellbare substantiv) beskriver kvantiteten på en negativ måte. De kan faktisk indikere at substantivet mangler helt, men de uttrykker det på en høfligere måte.

Eksempler
  • Few people visited him in hospital. = han hadde nesten ingen besøkende, eller kanskje ingen besøkende i det hele tatt.
  • I've seen few birds around here. = det finnes nesten ingen fugler, eller kanskje ingen fugler i det hele tatt.
  • He had little money for treats. = nesten ingen penger, eller kanskje ingen penger i det hele tatt.
  • I have little time for TV = nesten ingen tid, eller kanskje ingen tid i det hele tatt.