Vanlig futurum

Vanlig futurum og dets funksjoner

Vanlig futurum (simple future) henviser til en tid senere enn nå, og uttrykker fakta eller sikkerhet. I dette tilfellet er det ingen 'holdning'.

Vanlig futurum brukes:

 • Til å forutsi en framtidig hendelse:
  It will rain tomorrow.
 • Med I eller We, til å uttrykke en spontan beslutning:
  I'll pay for the tickets by credit card.
 • Til å uttrykke villighet:
  I'll do the washing-up.
  He'll carry your bag for you.
 • I negativ form, til å uttrykke uvillighet:
  The baby won't eat his soup.
  I won't leave until I've seen the manager!
 • Med I i spørrende form, til å gi et tilbud, ved å bruke "shall":
  Shall I open the window?
 • Med we i spørrende form, til å komme med et forslag, ved å bruke "shall":
  Shall we go to the cinema tonight?
 • Med I i spørrende form, til å be om råd eller instrukser, ved å bruke "shall":
  What shall I tell the boss about this money?
 • Med you, til å gi ordrer:
  You will do exactly as I say.
 • Med you i spørrende form, som en invitasjon:
  Will you come to the dance with me?
  Will you marry me?

NB! I moderne engelsk foretrekker vi will i stedet for shall. Shall brukes oftest med I og we til å gi et tilbud eller forslag, eller til å be om råd (se eksemplene ovenfor). Med de andre pronomena (you, he, she, they) brukes shall kun i litterære eller poetiske sammenhenger, for eksempel "With rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes."

Å danne vanlig futurum

Vanlig futurum består av to deler: will / shall + infinitiv uten to

Subjekt will infinitiv uten to
Bekreftende
I will go
I shall go
Nektende
They will not see
They won't see
Spørrende
Will she ask?
Spørrende Nektende
Won't they try?
Sammentrekninger

I will = I'll
We will = we'll
You will = you'll
He will = he'll
She will = she'll
They will = they'll
Will not = won't

Formen "it will" sammentrekkes vanligvis ikke.

To see: vanlig futurum

Bekreftende Nektende Spørrende Spørrende Nektende
I will see I won't see Will I see? Won't I see?
*I shall see   *Shall I see?  
You will see You won't see Will you see? Won't you see?
He will see He won't see Will he see? Won't he see?
We will see We won't see Will we see? Won't we see?
*We shall see   *Shall we see?  
They will see They won't see Will they see? Won't they see?

*Shall er en gammel form, men brukes fortsatt i stedet for "will" med de bekreftende og spørrende formene av I og we, i visse tilfeller (se ovenfor).