Verb som brukes til å gjengi tale

Noen verb som vi bruker i indirekte tale kan oppstå flere ganger i gruppene nedenfor, fordi de kan brukes på forskjellige måter.

Verb etterfulgt av "if" eller "whether"
ask
know
remember
say
see
 
Verb etterfulgt av "that"
add
admit
agree
announce
answer
argue
boast
claim
comment
complain
confirm
consider
deny
doubt
estimate
explain
fear
feel
insist
mention
observe
persuade
propose
remark
remember
repeat
reply
report
reveal
say
state
suggest
suppose
tell
think
understand
warn
Verb etterfulgt av enten "that" eller en infinitiv med "to"
decide
expect
guarantee
hope
promise
swear
threaten
 
Verb etterfulgt av en "that" bisetning, som inneholder should; ordet 'should' kan utelates, som etterlater et subjekt + zero infinitiv
advise
beg
demand
insist
prefer
propose
recommend
request
suggest
Verb etterfulgt av en bisetning som starter med et spørreord
decide
describe
discover
discuss
explain
forget
guess
imagine
know
learn
realise
remember
reveal
say
see
suggest
teach
tell
think
understand
wonder
Verb etterfulgt av et objekt + en infinitiv med "to"
advise
ask
beg
command
forbid
instruct
invite
teach
tell
warn