De 50 vanligste verbene i engelsk

Her finner du en alfabetisk liste med de 50 vanligste verbene i engelsk. Å forstå hvordan man bruker disse verbene burde være en høy prioritet for alle som begynner å lære engelsk. Å mestre verbene er et viktig steg for nybegynnere fordi de tillater deg å beskrive handlinger og tilstander. De kan bøyes i forskjellige måter for å snakke om fortiden eller framtiden, eller for å snakke om hypotetiske situasjoner eller muligheter. Med så få som 50 vanlige verb, i tillegg til noen andre typer ord i verktøykassen din, kan du kommunisere mange ting på englesk.

ask
be
become
begin
call
can
come
could
do
feel
find
get
give
go
have
hear
help
keep
know
leave
let
like
live
look
make
may
mean
might
move
need
play
put
run
say
see
seem
should
show
start
take
talk
tell
think
try
turn
use
want
will
work
would