GO Blog | EF Blog Norge
Det siste innen reise, språk og kultur av EF Education First
Menu

Engelskkunnskaper i Norge: Så gode er nordmenn i engelsk

Engelskkunnskaper i Norge: Så gode er nordmenn i engelsk

I følge den åttende utgaven av EPI (English Profieciency Index) undersøkelsen ender Norge i år som i fjor, på en fjerdeplass over de beste engelsktalende landene. Selvom det kanskje er mest bittert at vi havnet bak våre svenske venner som ligger helt øverst, så var vi faktisk dårligst i  Skandinavia fjor, mens vi i år kom rett foran Danmark. Undersøkelsen tester folkets engelskunnskaper i 80 land som da ikke har engelsk som førstespråk. Da testen for første gang ble lansert i 2007, lå Norge på en førsteplass.

Behov for å bedre våre engelskkunnskaper

Av alle land som deltar, så har Norge hatt det største fallet. Med tanke på Norges internasjonale posisjon er dette alarmerende da vi som land er avhengig av handel og samarbeid på tvers av landegrensene. Dette er et klart tegn på at vi ikke er så gode som vi liker å tro at vi er. Selvom vi i Norge har ledd godt av Solberg-engelsk som: It`s not the fart that kills you but the smell og I got some pigs in my wheels,  Nils Arne Eggen som uttalte «It’s hope in a hanging snore» før Champions League-kampen mot Celtic i 2001, så har vi som nasjon et sårt behov for å øke vårt kunnskapsnivå.

Nordmenn etterlikner

Et faktum er at for en generasjon tilbake, så var veldig lite som ble sendt på TV, og da spesilt for barn dubbet. Nå er det mye mer som er dubbet til norsk. Vi kan så klart ikke trekke en klar konklusjon ut i fra dette, men det er noe vi kan stille et spørsmålstegn til. Videre mener mange at vi nordmenn er flinke til å «etterlikne» lyder da vi er vant til mange forskjellige dialekter. Dette fører til at vi nordmenn ofte tror vi er beder enn vi er da vi er flinke til å snakke. Av erfaring fra vår EF-destinasjoner over hele verden, opplever vi at elever mener de bør sendes opp til et høyere nivå. Dette er som regel basert på det verbale, hvor vi uttaler og «høres» bedre ut enn det vi er i sammenlignet med våre venner i Europa. Sanneheten er, at nordmenn ikke henger med på det grammatiske og skriftelige.

Er hverdagsengelsk godt nok?

Ettersom vi nordmenn er priviligerte, og mange av oss har muligheten til å reise til forskjellige land, så har vi blitt «eksperter» på hverdagsengelsken.

Dette betyr ikke at vi behersker engelsk i arbeidsliv og offentlige sammenhenger. Det er spesielt i disse situasjonen nordmenn overvurderer seg selv. Dessverre kan man ikke drive internasjonale forhandlinger på gymnasengelsk.

Et studie på Europeisk språk ved Universitetet i Oslo, konkluderte med at nordmenn oppfattes som uhøffelige og arrogante av de som har engelsk som morsmål. Vi leser også ofte om norske firmaer som mister internasjonale avtaler på grunn av manglende engelskkunnskaper. Faktum er at vi nordmenn tror vi er såpass gode i englesk at vi «slapper litt av» og tar det for gitt da vi alltid har blitt fortstått, samt får skryt i utlandet av vår engelsk.

Mens vi nordmenn mer eller minder har ganske god kontroll på den grammatiske kompetansen og setningsoppbygning, så er det mer den pragmatiske delen vi ikke får helt til, altså hvilket ord til hvilken situasjon. Når vi som nordmenn snakker grammatisk riktig, samt har god uttale, så forventes det ofte at vi også er pragmatisk riktige. Problemet er at vi rett og slett ikke har et godt nok vokabular, eller forståelse for den engelske språk. Det at vi da har høy kompetanse på det gramatiske blir nesten som å skyte oss selv i foten da det virker som vi kan utrolig mye mer enn det vi faktisk kan. Dette kan være en av årsakene til at vi nordmenn blir oppfattet som uhøffelige uten vilje.

For Norges fremtid, i en sterkt økende globaliserende verden, så er vi avhenig av at vi hever nivået vårt mye selvom vi er på en fjerdeplass. Som nasjon, og som en land som snakker et språk kun ca 5 millioner mennesker forstår, så er vi mer enn noen gang avhengig av gode engelskkunnskaper.

Ønsker du mer informasjon om EPI?

Les mer om Norges resultat her..

Les mer om EPIHer..
Få det siste innen reise, språk og kultur i vårt GO nyhetsbrevMeld meg på