GO Blog | EF Blog Norge
Det siste innen reise, språk og kultur av EF Education First
Menu

Flerspråklige er bedre og dette er grunnen

Flerspråklige er bedre og dette er grunnen

“Begrensningene til mine språkkunnskaper betyr begrensningne til min verden.”

– Ludwig Wittgenstein

Språk utfordrer våre hjerner, rammer våre tanker og gjør kompleks kommunikasjon mulig. Ordene, uttrykkene og fakter som er unike for vårt språk, definerer i stor grad hvordan vi ser og forstår verden. Hvis du er enspråklig, har din verden klarere grenser. Men i en tid av grenseløs kommunikasjon og globalisering, virker det nesten arkaisk å være begrenset til bare ett språk – selv om du er heldig nok til å snakke et globalt språk som engelsk eller spansk som morsmål.

Er man tospråklig – snakker man to språk – eller til og med flerspråklig om man behersker enda fler. Åpner det virkelig verden for oss, når Google Translate kan oversette med ett enkelt klikk? Kan det bidra til en bedre økonomi, hjelpe oss med å oppnå høyere lønn, kanskje til og med føre til et lykkeligere, mer sammenhengende liv? Og er det, som populærkultur liker å hevde, hemmeligheten til å bringe opp supersinnede barn?

Flerspråkelige barn

Hjernen er et bemerkelsesverdig formbart organ. Fra fødsel til alderdom utvikler, tilpasser, lærer og gjenopplærer hjernen selv etter å ha blitt skadet. Språk er en viktig del av hvordan hjernen fungerer hele livet, men akkurat som selve hjernen, har vitenskapen fortsatt ikke et fullstendig bilde av hvordan språket fungerer sin magi på disse nevrale veiene.

Selv om den gamle troen på at babyer som er utsatt for mer enn ett språk, vil ende opp med å bli forvirret, har mindre intelligent eller til og med schizofren blitt debunked (ja folk pleide å tro på dette). De siste årene har pendelen svingt i motsatt retning: Bøker og artikler hevder at tospråkighet er som en tryllestav som forvandler hvert barn til et stort multitasking-geni.

Et dusinvis av studier, ofte sitert i pressen, har hevdet blant annet at det å lære to språk i barndommen forbedrer en hel rekke kognitive evner, noe som gjør hjernen mer flink til å bytte mellom oppgaver, fokusere i et travelt miljø og huske ting. Å lære og bruke to språk gjør barns hjerner tydeligere. Utover rent kognitive ferdigheter, kan sosiale gevinster være like viktige. Et nylig studie konkluderte med at tospråklige barn, selv barn bare utsatt for et andre språk, var bedre til å tolke andres hensikter ved å kunne se ting fra deres perspektiv. Forskerne fant ut at det gjorde dem mer empatisk og bedre til å forstå hva taleren mente.En evne til å ha empati på denne måten gir en sosial fordel, men det er en mer betydelig fordel å lære og snakke mer enn ett språk: Det hjelper hjernen til å holde seg frisk hele livet.

Flerspråkelig hjerne

Hjernen, som enhver muskel, liker å trene, og som det viser seg å være flytende på to eller flere språk er en av de beste måtene å holde den i form og holde degenerative forstyrrelser som demens i sjakk. Faktisk viser tospråklige mennesker merkbare symptomer på Alzheimers nesten fem år senere enn folk som er enspråklige og bare snakker ett språk. Det er betydelig lenger enn hva de beste moderne medisinene kan tilby. Utrolig nok er denne fordelen merkbar selv hos personer som er analfabeter.

Sann tospråkighet tilbyr også en mer spesifikk og distinkt fordel for de som regelmessig snakker to eller flere språk på opprinnelig nivå, og avgjørende, bytter regelmessig mellom dem: Hjernene til en «puertoricaner /New Yorker» som brukte både spansk og engelsk i deres daglige viste seg at livene deres faktisk mer smidige. Et studie av singaporeanere som vokste opp og brukte sin native asiatiske tunge og engelsk kom til en lignende konklusjon. Tospråkelige som ikke ofte byttet mellom de to språkene eller bare brukte ett språk i en begrenset setting som hjemme, viste langt færre fordeler.

Den kulturelle saken er også verdt å undersøke, for å kunne svare på det viktige spørsmålet: Hjelper vi til ved  å snakke mer enn ett språk, føler vi oss mer forbundet med verden, eller som Charlemagne en gang berømt har sagt, «få en ny sjel»?

Den bikulturelle bonusen

Språk hjelper oss med å forstå verden og kan til og med påvirke måten vi ser og beskriver den, noe et nylig studie som undersøker tysk- og engelsktalende viser. Det er heller ingen tvil om at en finsk- og arabisktalende for eksempel ville beskrive verden på forskjellige måter. Tross alt har arabisk 40 flere ord eller uttrykk som er relatert til snø enn finsk, og det er sannsynlig en merkbar forskjell på hvordan en finne beskriver, og kanskje til og med opplevelser, et vinterland. Hvis man snakket både finsk og arabisk, ville ikke disse to forholdsvis forskjellige måtene å beskrive verden resultere i en bredere, mer nyansert bildet?

Mange studier støtter dette, og viser at folk som snakker forskjellige språk scorer høyere i tester som måler åpenhet og kulturell følsomhet og har lettere for å se ting fra et annet (kulturelt) perspektiv. Tospråklighet synes derfor å gjøre folk bikulturelle (eller multikulturelle hvis du snakker mer enn to språk), en betydelig fordel i dagens grenseløse verden og en viktig ferdighet når du reiser og blir kjent med nye kulturer og mennesker.

Flerspråkelighet i næringslivet

Fordelene ved tospråkighet slutter ikke der. Studier i Sveits, Storbritannia, Canada og India, samt vår egen EF Engelsk Proficiency Index (EF EPI), fremhever de økonomiske fordelene knyttet til tospråkighet eller flerspråklighet på alle nivåer.

En sveitsisk studie, for eksempel, bemerket seg at flerspråklighet anslås å bidra med 10 prosent av Sveits bruttonasjonalprodukt (BNP), noe som viser at språkkunskapene til arbeidstakere åpner opp for flere markeder for sveitsiske bedrifter, og til stor nytte for økonomien som helhet. I Storbritannia er kostnaden for landets faste forankring til engelskspråklig og uvilje til å investere betydelig i å lære andre språk, estimert å være så høy som £ 48bn i året, eller en svimlende 3,5 prosent av deres BNP.For bedrifter er språkkunnskapene til sine ansatte kritisk for å kunne etablere seg i et nytt marked i andre land samt ekspandere.

I et studie fra Economist Intelligence Unit, citerte i EF EPI 2014, sa nesten 90 prosent av lederne at bedre grenseoverskridende kommunikasjon ville forbedre bunnlinjen, mens en annen studie bemerket at 79 prosent av selskapene som hadde investert i engelsks ferdigheter i deres arbeidstakere, hadde sett en økning i salget. På individnivå er fordelene ved tospråkighet litt vanskeligere å kvantifisere, hovedsakelig fordi de er avhengige av industri, beliggenhet og arbeidsnivå.

En 2010-studie i Canada viste for eksempel at tospråklige arbeidere tjente mellom 3-7 prosent mer enn deres enspråklige jevnaldrende. Å snakke begge landets offisielle språk – engelsk og fransk – hjalp folk til å tjene mer, selv om de ikke var pålagt å snakke det andre språket på jobben.

I USA har studier vist at å snakke et fremmedspråk kan øke lønnen din med minst 1,5-3,8 prosent. Tysk-ferdigheter  har høyest verdi på grunn av deres relative knapphet og Tysklands betydning for global handel. I India var dette enda mer bemerkelsesverdig, med de som snakket engelsk, tjener i gjennomsnitt 34 prosent mer per time. Tospråklige eller flerspråklige ledere blir også stadig mer verdsatt og ettertraktet: Rekruttere og ledere i bransjen anser dem å være bedre rustet til å håndtere globale forretningsforbindelser.

Den åttende rangeringen av nivå i engelsk er klar

Den regionale rankingen av land og regioner viser at EF EPI gjennomsnittet ligger på 56,64. I den åttende rangeringen av nivå engelsk viser at Norge ligger på rankingen 4 av 88 land etter både Sverige, Nederland og Singapore. Gjennomsnittet i norge ligger på EF EPI score 68,38. Som indikerer plass 4 i verden 3 plass i Europa. Les mer om den norske resultatet her..

Fordelen med å være tospråkelig

Tospråkelig er en klar fordel. Det er klare og svært konkrete fordeler å være tospråklig. Selv om det er begrenset bevis på at å vokse opp tospråklig gir en kognitiv betydning, livslang læring og bruk av et annet språk, synes det ofte å gjøre hjernen mer motstandsdyktig. De økonomiske fordelene kan dessuten være betydelige. Å beherske flere språk gjør oss også mer åpen og hjelper oss til å føle oss mer koblet til andre kulturer og til verden. Hvem vet – tospråkighet kan til og med fremme fred og forståelse på globalt plan. Hvis det ikke er grunn til å lære et annet språk, vet jeg ikke hva som er.

Test ditt engelsknivåHer..
Få det siste innen reise, språk og kultur i vårt GO nyhetsbrevMeld meg på

Snakker du flytende? Test dine språkkunnskaper med vår hurtige test

Les mer