Alternative måter å danne den passive stemmen

Du kan lage setninger som er passive i betydning, men ikke i form, ved å bruke verbene to get eller to have i stedet for verbet to be. Disse konstruksjonene ofte beskriver situasjoner der vi ønsker at andre skal gjøre noe for oss, eller der vi vil ansette noen til å gjøre noe for oss. Subjektet er aktivt, men utfører bare handlingen "getting". Det er den unevnte personen (den som er "gotten") som vil utføre handlingen av hovedverbet i setningen. Den andre personen er ikke eksplisitt når setningen har en passiv betydning. Vi er mer interessert i aktivitetens resultat, enn i personen som utfører aktiviteten.

Eksempler
 • I must get my hair cut.
 • I must have my hair cut.
 • When are you going to get that window mended?
 • We're having the house painted.

Denne typen konstruksjon kan henvise til ferdigstillelsen av en aktivitet, særlig når et tidsuttrykk er brukt.

Eksempler
 • We'll get the work done as soon as possible.
 • I'll get those letters typed before lunchtime.
 • She said she'd have my lunch delivered by noon.
 • You should have your roof repaired before next winter.

Hvis verbet refererer til noe uønsket, er betydningen det samme som i en passiv setning.

Eksempler
 • Jim had his car stolen last night.
 • Jim's car was stolen.
 • They had their roof blown off in the storm.
 • Their roof was blown off in the storm.
Å bruke "to need" i passive konstruksjoner

Du kan også bruke verbet to need, etterfulgt av gerundium i en aktiv konstruksjon med en passiv betydning. Det som er viktig i disse tilfellene er den personen eller det objektet som vil erfare handlingen, ikke personen som utfører den.

Eksempler
 • The ceiling needs painting.
 • The ceiling needs to be painted.
 • My hair needs cutting.
 • My hair needs to be cut.
 • That faucet needs fixing.
 • That faucet needs to be fixed.