Bestemt artikkel

Ordet "the" er et av de mest vanligste ordene på engelsk. Substantiv på engelsk har den bestemte artikkelen foran seg når taleren antar at lytteren allerede vet hva han/hun refererer til. Taleren kan anta det av mange grunner, noen av de er spesifisert nedenfor.

 

Når bruker man "the"

Generelle regler

Bruk the når du refererer til noe som allerede har blitt nevnt.

Eksempler
 • On Monday, an unarmed man stole $1,000 from the bank. The thief hasn't been caught yet.
 • I was walking past Benny's Bakery when I decided to go into the bakery to get some bread.
 • There's a position available in my team. The job will involve some international travel.

Bruk the når du antar at det finnes bare én av det du snakker om på det stedet, selv om det ikke har blitt nevnt før.

Eksempler
 • We went on a walk in the forest yesterday.
 • Where is the bathroom?
 • Turn left and go to number 45. Our house is across from the Italian restaurant.
 • My father enjoyed the book you gave him.

Bruk the i setninger eller leddsetninger hvor du definerer eller indentifiserer en spesifikk person eller objekt.

Eksempler
 • The man who wrote this book is famous.
 • I scratched the red car parked outside.
 • I live in the small house with a blue door.
 • He is the doctor I came to see.

Bruk the når du refererer til personer eller objekt som er unike.

Eksempler
 • The sun rose at 6:17 this morning.
 • You can go anywhere in the world.
 • Clouds drifted across the sky.
 • The president will be speaking on TV tonight.
 • The CEO of Total is coming to our meeting.

Bruk the foran superlativer eller ordenstall.

Eksempler
 • This is the highest building in New York.
 • She read the last chapter of her new book first.
 • You are the tallest person in our class.
 • This is the third time I have called you today.

Bruk the med adjektiv, når du refererer til en hel gruppe mennesker.

Eksempler
 • The French enjoy cheese.
 • The elderly require special attention.
 • She has given a lot of money to the poor.

Bruk the med tiår.

Eksempler
 • He was born in the seventies.
 • This is a painting from the 1820's.

Bruk the med leddsetninger som er introdusert av only.

Eksempler
 • This is the only day we've had sunshine all week.
 • You are the only person he will listen to.
 • The only tea I like is black tea.
Egennavn

Bruk the med navnet på geografiske områder, elver, fjellkjeder, øygrupper, kanaler og hav.

Eksempler
 • They are travelling in the Arctic.
 • Our ship crossed the Atlantic in 7 days.
 • I will go on a cruise down the Nile.
 • Hiking across the Rocky Mountains would be difficult.

Bruk the med land som har flertallsnavn.

Eksempler
 • I have never been to the Netherlands.
 • Do you know anyone who lives in the Philippines?

Bruk the med land som har ordene "republic", "kingdom", or "states" i deres navn.

Eksempler
 • She is visiting the United States.
 • James is from the Republic of Ireland.

Bruk the med avisnavn.

Eksempler
 • I read it in the Guardian.
 • She works for the New York Times.

Bruk the med navnet til berømte bygninger, kunstverk, museer eller monumenter.

Eksempler
 • Have you been to the Vietnam Memorial?
 • We went to the Louvre and saw the Mona Lisa.
 • I would like to visit the Eiffel Tower.
 • I saw King Lear at the Globe.

Bruk the med navnet til hotell og restauranter, med mindre de er oppkalt etter en person.

Eksempler
 • They are staying at the Hilton on 6th street.
 • We ate at the Golden Lion.

Bruk the med navnet til familier, men ikke med navnet til enkeltpersoner.

Eksempler
 • We're having dinner with the Smiths tonight.
 • The Browns are going to the play with us.

Når bruker man ikke "the"

Ikke bruk the med navnet på land (bortsett fra de spesielle tilfellene nevnt ovenfor).

Eksempler
 • Germany is an important economic power.
 • He's just returned from Zimbabwe.

Ikke bruk the med navnet på språk.

Eksempler
 • French is spoken in Tahiti.
 • .

 • English uses many words of Latin origin.
 • Indonesian is a relatively new language.

Ikke bruk the med navnet på måltider.

Eksempler
 • Lunch is my favorite meal.
 • I like to eat breakfast early.

Ikke bruk the med navnet på personer.

Eksempler
 • John is coming over later.
 • Mary Carpenter is my boss.

Ikke bruk the med titler når de kombineres med navn.

Eksempler
 • Prince Charles is Queen Elizabeth's son.
 • President Kennedy was assassinated in Dallas.

Ikke bruk the etter 's possessivet.

Eksempler
 • His brother's car was stolen.
 • Peter's house is over there.

Ikke bruk the med yrker.

Eksempler
 • Engineering is a well-paid career.
 • He'll probably study medicine.

Ikke bruk the med navnet til butikker.

Eksempler
 • I'll get the card at Smith's.
 • Can you go to Boots for me?

Ikke bruk the med årstall.

Eksempler
 • 1948 was a wonderful year.
 • He was born in 1995.

Ikke bruk the med utellbare substantiv.

Eksempler
 • Rice is an important food in Asia.
 • Milk is often added to tea in England.
 • War is destructive.

Ikke bruk the med navnet på enkelte fjell, innsjøer og øyer.

Eksempler
 • Mount McKinley is the highest mountain in Alaska.
 • She lives near Lake Windermere.
 • Have you visited Long Island?

Ikke bruk the med de fleste navn på byer, gater, stasjoner og flyplasser.

Eksempler
 • Victoria Station is in the centre of London.
 • Can you direct me to Bond Street?
 • She lives in Florence.
 • They're flying into Heathrow.