Gerundium er lik infinitiv

Noen verb kan etterfølges av enten et gerundium eller en infinitiv, og det er liten eller ingen forskjell i betydning mellom de to. Lenkene fører til mer detaljerte sider som forklarer verbets ulike bruker og betydninger.

Verb som kan etterfølges av et gerundium, en infinitiv, eller et substantiv
 • allow
 • attempt
 • begin
 • bother
 • cease
 • continue
 • deserve
 • neglect
 • omit
 • permit
 • start
Eksempler
 • He began walking towards the museum.
 • He began to walk towards the museum.
 • He began his book.
Verb som kan etterfølges av et gerundium, en infinitiv, et substantiv, eller en "that" bistening
Eksempler
 • I recommend arriving at 8:00.
 • I recommend that you arrive at 8:00.
 • I recommend you to arrive at 8:00.
 • I recommend this book.