Infinitiv Perfektum

Infinitiv perfektum (perfect infinitive) finnes oftest i kondisjonalis III (type 3 conditional) setninger, som en del av perfektum kondisjonalis, men det kan brukes i andre tilfeller også. Infinitiv perfektum er dannet:
to have + perfektum partisipp

Som med presens infinitiv, finnes det situasjoner der vi må bruke zero formen av infinitiv perfektum, derfor er ordet to utelatt. Dette skjer etter de fleste modale hjelpeverb, og i andre tilfeller der zero infinitiven er brukt.

Eksempler
  • He pretended to have seen the film.
  • Before I turn 40, I want to have written a book.
  • I would like to have been to the Taj Mahal when I was in India.
  • If I had known you were coming I would have baked a cake.
  • Someone must have broken the window and climbed in.
  • That man may have noticed the bank robbers' getaway car.