Presens Perfektum Samtidsform

Presens perfektum samtidsform (present perfect continuous) brukes til å henvise til en ubestemt tid mellom 'før nå' og 'nå'. Taleren tenker på noe som har begynt, men ble kanskje ikke avsluttet i den tidsperioden. Han/hun er interessert i prosessen, så vel som resultatet, og prosessen kan være pågående, eller kan akkurat ha blitt avsluttet .

Handlinger som startet i fortiden og fortsetter i nåtiden

She has been waiting for you all day (= og hun venter fortsatt).
I've been working on this report since eight o'clock this morning (= og jeg er enda ikke ferdig).
They have been travelling since last October (= og de er ikke hjemme enda).

Handlinger som ble nettopp fullført, men vi er interessert i resultatene

She has been cooking since last night (= og maten på bordet ser nydelig ut).
It's been raining (= og gatene er fortsatt våte).
Someone's been eating my chips (= og bare halvparten er igjen).

Forming av Presens Perfektum Samtidsform

Presens perfektum samtidsform består av to deler: presens perfektum av verbet 'to be' (have/has been), og hovedverbets presens partisipp (grunnform + ing).

Subjekt has/have been grunnform + ing
She has been swimming

Bekreftende: She has been / She's been running.
Nektende: She hasn't been running.
Spørrende: Has she been running?
Spørrende nektende: Hasn't she been running?

Eksempel: presens perfektum samtidsform, TO LIVE
Bekreftende Nektende Spørrende
I have been living I haven't been living Have I been living?
You have been living You haven't been living Have you been living?
He, she, it has been living He hasn't been living Has she been living?
We have been living We haven't been living Have we been living?
You have been living You haven't been living Have you been living?
They have been living They haven't been living Have they been living?

Verb uten samtidsformer

Med verb som vanligvis ikke brukes i samtidsform, bruk vanlig presens perfektum i stedet (verb som: know, hate, hear, understand, want).
I've wanted to visit China for years.
She's known Robert since she was a child.
I've hated that music since I first heard it.
I've heard a lot about you recently.
We've understood everything.