Ubestemte pronomen

Ubestemte pronomen refererer ikke til en spesifikk person, sted eller ting. Det finnes en spesiell gruppe av ubestemte pronomen på engelsk, som dannes ved hjelp av en kvantor eller distributivt pronomen plassert etter ordene any, some, every og no.

  Person Sted Ting
Alt everyone
everybody
everywhere everything
Del (positiv) someone
somebody
somewhere something
Del (negativ) anyone
anybody
anywhere anything
Ingen no one
nobody
nowhere nothing

Ubestemte pronomen med  some og any brukes når man  beskriver ubestemte og ufullstendige kvantiteter på samme måte som some og any brukes selvstendig.

Ubestemte pronomen plasseres på samme plass i en setning som et substantiv.

Substantiv Ubestemt pronomen
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won't tell your secret to Sam. I won't tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

Bekreftende setninger

I bekreftende setninger, anvendes ubestemte pronomen som bruker some til å beskrive en ubestemt kvantitet, de som bruker every til å beskrive en fullstendig kvantitet, og pronomena som bruker no til å beskrive fravær. Ubestemte pronomen med no brukes ofte i bekreftende setninger med en negativ betydning, likevel er disse ikke nektende setninger, fordi de ikke inneholder ordet not.

Eksempler
 
 • Everyone is sleeping in my bed.
 • Someone is sleeping in my bed.
 • No one is sleeping in my bed.
 • I gave everything to Sally.
 • He saw something in the garden.
 • There is nothing to eat.
 • I looked everywhere for my keys.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • There is nowhere as beautiful as Paris.

Any og de ubestemte pronomena som dannes med det, kan også brukes i bekreftende setninger med en betydning som ligner på every: hvem som helst, hvor som helst, hva som helst osv.

Eksempler
 • They can choose anything from the menu.
 • You may invite anybody you want to your birthday party.
 • We can go anywhere you'd like this summer.
 • He would give anything to get into Oxford.
 • Fido would follow you anywhere.

Nektende setninger

Nektende setninger kan dannes kun med ubestemte pronomen som inneholder any.

Eksempler
 • I don't have anything to eat.
 • She didn't go anywhere last week.
 • I can't find anyone to come with me.

Mange nektende setninger som inneholder et ubestemt pronomen med any kan omdannes til bekreftende setninger med en negativ betydning ved å bruke et ubestemt pronomen sammen med no. NB! Endringen innebærer en forandring i betydning: setningen som inneholder et ubestemt pronomen med no er sterkere, og kan antyde emosjonelt innhold som forsvarsevne, håpløshet, sinne osv.

Eksempler
 • I don't know anything about it. = neutral
 • I know nothing about it. = defensive
 • I don't have anybody to talk to. = neutral
 • I have nobody to talk to. = hopeless
 • There wasn't anything we could do. = neutral
 • There was nothing we could do. = defensive/angry

Nektende spørsmål

Ubestemte pronomen med every, some og any kan brukes til å danne nektende spørsmål. Disse spørsmålene kan vanligvis besvares med et "ja" eller et "nei".

Pronomen som dannes med any og every brukes til å lage sanne spørsmål, mens de med some innebærer vanligvis et spørsmål som vi allerede kan eller mistenker svaret til.

Eksempler
 • Is there anything to eat?
 • Did you go anywhere last night?
 • Is everyone here?
 • Have you looked everywhere?

Disse spørsmålene kan endres til falske eller retoriske spørsmål ved å gjøre dem nektende. Når taleren stiller et spørsmål av den typen, forventer hun/han et enkelt "nei".

Eksempler
 • Isn't there anything to eat?
 • Didn't you go anywhere last night?
 • Isn't everyone here?
 • Haven't you looked everywhere?

Some og de pronomena som dannes med det, brukes kun når vi tror at vi allerede kan svaret, eller i spørsmål som ikke er ekte (invitasjoner, forespørsler osv.). Personen som stiller disse spørsmålene forventer svaret "Yes".

Eksempler
 • Are you looking for someone?
 • Have you lost something?
 • Are you going somewhere?
 • Could somebody help me, please? = request
 • Would you like to go somewhere this weekend? = invitation

Disse spørsmålene kan gjøres enda mer bestemte hvis de blir nektende. I så fall, er taleren helt sikker på at han vil få svaret "Yes".

Eksempler
 • Aren't you looking for someone?
 • Haven't you lost something?
 • Aren't you going somewhere?
 • Couldn't somebody help me, please?
 • Wouldn't you like to go somewhere this weekend?