GO Blog | EF Blog Norge
Det siste innen reise, språk og kultur av EF Education First
Menu

Europa på topp i EFs Global Ranking of English Proficiency

Europa på topp i EFs Global Ranking of English Proficiency

Global undersøkelse av over to millioner voksne avslører spennende trender innen engelskferdigheter.

Engelsk ferdigheter betyr noe fordi det er fremtidens karrierevaluta og en billett til en global, sammenhengende fremtid for individet. De har også betydning på nasjonalt nivå fordi de kan fortelle oss mye om et lands økonomiske konkurranseevne, innovasjon og fremtidsutsikter.

I EF Education Firsts 10. engelske ferdighetsindeks (EF EPI) samlet vi testdata fra 2.2 millioner voksne fra 100 land og regioner og brukte disse dataene til å rangere dem i henhold til deres engelskkunnskaper.

Følgende funn er viktige for årets rapport:

  • Engelske ferdigheter forbedrer seg generelt. Det verdensomspennende befolkningsveide gjennomsnittet holdt seg stabilt, men 26 land fikk betydeligere bedre schore, mens kun 7 gikk betydelig ned.

  • Nivåene i EU forbedret seg, men Frankrike som forbedret seg for tredje år på rad, hvor Spania og Italia fortsetter å ligge etter.

  • Nivåene i Asia falt noe, og fortsatte å vise høye variasjoner mellom land. Kina har forbedret seg kontinuerlig, og nesten halvparten av de asiatiske nasjonee sett sine scorer synke i år.

  • Nivåene i Latin-Amerika stiger, med 12 av 19 land som forbedrer sine ferdigheter i engelsk, delvis takket være betydelige investeringer i læringutdanninger.

  • Nivåene i Afrika har forbedret seg i noen få land mens de gikk ned i andre. Samlet sett er variasjonen i engelske nivåer mellom landene på kontinentet fortsatt høy.

  • Nivåene i Midtøsten forbedret seg noe takket være myndighetsinnsats, selv om regionen har de laveste samlede nivåene sammenlignet med andre regioner.

Resultatene avdekket også opplysende sammenhenger mellom nivåer av engelsk og større tilkobling, høyere nivåer av innovasjon, høyere nivåer av teknologisk adopsjon og til og med åpenhet og sosialpolitiskrettferdighet.

På et invididuelt nivå, skilte følgende funn seg også ut:

  • Unge voksne mellom 26-30 år, snakker den beste engelsken, med de mellom 21-25 som nummer to. Begge gjenspeiler den voksende fremtredende engelsken i en rekke situasjoner som unge mennesker møter. Alt fra engelskundervising i universitetsutdanning til tilgjengeligheten av engelsk praksis på jobb i en rekke juniorroller og bransjer.

  • Menn begynner å ta innpå kvinner når det gjelder gjennomsnittlig engelsk nivå, forbedrer poengsummen sin fra året før og overgår kvinnene i Europa og Latin-Amerika.

  • Ledere snakker bedre engelsk enn lavere rangerte ansatte eller høyere rangerte (og ofte eldre) ledere, og understreker behovet for å  se på engelske nivåer på tvers av funksjoner for å fobedre individuelle og bedriftsutsikter i en stadig mer konkurransedyktig verden.

Selv om funnene i EF EPI ikke forteller hele historien, forteller de en viktig en: Høye engelsk ferdighetsnivåer er en del av en fremtid som er velstående, koblet opp og sunn.

De understreker også den kristiske viktigheten av ferdigheter som gjør enkeltpersoner, selskaper og samfunn mer internasjonalt forbundet og tilpasningsdyktige i møte med akselerende teknologisk endring.

Om EF Education First

EF Education First er internasjonalt utdanningsfirma som fokuserer på språk, akademisk, kulturutveksling og utdanningsprogrammer. EFs oppgave ble grunnlagt i 1965 og er å «åpne verden gjennom utdannelse». EF er den offisielle språkopplæringspartneren for Tokyo 2020 Olympiske og paralympiske leker.

For full oversikt over rangeringer og analysen av forholdet mellom ditt lands engelsknivå, gå til:  www.ef.com/epi.

Les den nyeste utgaven av EPI-rapporten herLes mer her..
Få det siste innen reise, språk og kultur i vårt GO nyhetsbrevMeld meg på