Passiv stemme

Den passive stemmen og dens funksjoner

Den passive stemmen brukes til å vise interesse for personen eller objektet som erfarer handlingen, heller enn personen eller objektet som utfører handlingen. I andre ord, den viktigste personen eller det viktigste objektet blir subjektet i setningen.

Eksempler
 • The passive voice is used frequently. (= vi er interessert i den passive stemmen, ikke i personen som bruker den.)
 • The house was built in 1654. (= vi er interessert i huset, ikke i personen som bygget det.)
 • The road is being repaired. (= vi er interessert i veien, ikke i de som utfører reparasjonene.)

Noen ganger bruker vi den passive stemmen, fordi vi ikke vet, eller ikke vil uttrykke hvem som utførte handlingen.

Eksempler
 • I noticed that a window had been left open.
 • Every year thousands of people are killed on our roads.
 • All the cookies have been eaten.
 • My car has been stolen!

Den passive stemmen brukes ofte i formelle tekster. Å bytte til aktiv stemme vil gjøre skriften din klarere og lettere å lese.

Passiv Aktiv
A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. A few well-chosen words convey a great deal of meaning.
Our planet is wrapped in a mass of gases. A mass of gases wrap around our planet.
Waste materials are disposed of in a variety of ways. The city disposes of waste materials in a variety of ways.

Hvis vi ønsker å si hvem eller hva som utfører handlingen, mens vi bruker den passive stemmen, bruker vi preposisjonen by. Når vi vet hvem som utførte handlingen og vi er interessert i ham, er det alltid bedre å bruke den aktive stemmen i stedet.

Passiv Aktiv
"A Hard Day's Night" was written by the Beatles. The Beatles wrote "A Hard Day's Night".
The movie ET was directed by Spielberg. Spielberg directed the movie ET.
This house was built by my father. My father built this house.

Les mer om den passive stemmen og dens aktive ekvivalenter i alle engelske tempus.

Å danne den passive stemmen

På engelsk, består den passive stemmen av to deler:
den riktige formen av verbet 'to be' + perfektum partisipp

Bekreftende Nektende Spørrende Nektende Spørrende
The house was built in 1899. The house wasn't built in 1899. Was the house built in 1899? Wasn't the house built in 1899?
These houses were built in 1899. These houses weren't built in 1899. Were these houses built in 1899? Weren't these houses built in 1899?
To clean, passiv stemme
Subjekt + to be (bøyet) + perfektum partisipp + resten av setningen
Vanlig Presens
The house is cleaned every day.
Presens Samtidsform
The house is being cleaned at the moment.
Preteritum
The house was cleaned yesterday.
Preteritum Samtidsform
The house was being cleaned last week.
Presens Perfektum
The house has been cleaned since you left.
Preteritum Perfektum
The house had been cleaned before they arrived.
Futurum
The house will be cleaned next week.
Futurum Samtidsform
The house will be being cleaned tomorrow.
Presens Kondisjonalis
The house would be cleaned if they had visitors.
Preteritum Kondisjonalis
The house would have been cleaned if it had been dirty.
Inifinitiv
The house must be cleaned before we arrive.
Passiv stemme med infinitiver

Den infinitive passive stemmen (infinitive passive voice) brukes etter modale verb og andre verb som er vanligvis etterfulgt av en infinitiv.

Eksempler
 • You have to be tested on your English grammar.
 • John might be promoted next year.
 • She wants to be invited to the party.
 • I expect to be surprised on my birthday.
 • You may be disappointed.
Passiv stemme med gerundium

Gerundium brukes etter preposisjoner og verb som er vanligvis etterfulgt av et gerundium.

Eksempler
 • I remember being taught to drive.
 • The children are excited about being taken to the zoo.
 • The children are excited to be taken to the zoo.
 • Most film stars hate being interviewed.
 • Most film stars hate to be interviewed.
 • Poodles like to be pampered.
 • Poodles like being pampered.
Å bruke "to be born"

"To be born" er en passiv form og brukes mest i preteritum. Imidlertid er presens eller futurum riktig i de fleste tilfellene.

Eksempler
 • I was born in 1976.
 • Where were you born?
 • Around 100 babies are born in this hospital every week.
 • We don't know on exactly which day the baby will be born.

Noen ganger danner vi den passive stemmen ved å bruke verbet to get eller to have i stedet for verbet to be. En separat side håndterer disse alternative måtene å danne den passive stemmen på.