Det siste innen reise, språk og kultur av EF Education First
Meny

Online læring vs face to face undervisning – hva er bedre?

Online

Hvilken metode er egentlig best? Online læring eller face to face undervisning? Vi har alle måtte tilpasse oss. I denne nye tiden har måten å komme i kontakt med venner og familie endret seg, og utdanningen har fulgt etter.

Dette blogginnlegget vil gå igjennom fordelene og ulempene med online læring og face to face undervisning! Bli med og les!

Med stadig skiftende landskap og nye globale utfordringer har lærere og elever over hele verden måttet tilpasse seg. I denne tiden har det å komme i kontakt med venner og familie endret seg til å gå via WhatsApp, FaceTime eller Zoom, og nå har utdanning fulgt etter.

Det kan ikke benektes at digital læring er en verdifull resurs. Online utdanning har også absolutt sine fordeler! Men når verden blir normal igjen, vil vi fortsett med online undervisning? Eller kan ingenting virkelig slå ansikt-til ansikt undervisning i et klasserom? La oss uforske forskingen.

Online læring gjør utdanning tilgjenglig

Fremveksten av online læring har “forstyrret” utdanningsystemet. Skolegang har tradisjonelt skjedd ansikt-til-ansikt, noe som har hatt begrensninger for enkeltpersoner. Så den største fordelen med å tilby læringsmuligheter på nettet, er at man åpner utdanning for enda flere.

Online undervisning som kan tas over en lenger periode kan åpne opp muligheter! De som jobber heltid vil nå ha mulighet til å høre på forelesninger når det passer dem. På denne måten får de gå på universitetet, slik at de kan studere og få det til hjemme.

Forskere som så på effektiviteten av fjernundervisning fant at i noen studier presterte fjernundervisningsstudenter litt bedre på eksamner. De gjennomsinttlige resultatene ble heller ikke så forskjellige. Denne forskningen anerkjente også en viktig mulighet for fremmedspråklige studenter. Samhandling med morsmål er en påvist metode for å oppnå språkkompetanse, og online plattformer kan enkelt koble studenter til morsmål i et annet land.

I klasserom (virtuelt eller fysisk) tilbyr teknologi lærere en nye måter å forklare ting på. Teknologi har også forsterket rollen til gamification, også kjent som spillbasert læring, i online utdanning.

Gamification sees ofte i bruken av språkopplæringsapper, som gjør det mulig for brukerne å lære det valgte studerte språket gjennom en serie virtuelle konkurranser som har belønninger. Den åpenbare fordelen med disse appene er potensialet for enkeltpersoner å lære i sin egen komfort og tempo.

Digital læring har også sine begrensninger

Å tilby online undervisning krever forskjellige tilnærminger og ferdigheter enn å levere i et fysisk klasserom. Spesielt i år har tradisjonelle klasseroms-lærere måttet tilpasse sin undervisning. Dette kunne godt ha bremset fremdriften i utdanningen, siden både lærer og student må tilpasse seg.

For at elektronisk læring skal fungere effektivt, har innholdet i kurset gitt en innvirkning på studentens fremgang, og innholdet må være av meget høy standard. I likhet med at en vellykket fysisk klasse har tatt mye forberedelser og forståelse av personlig undervisningsteori og beste parksis, kreves det samme for digital utadnning.

Interaktivitet er nøkkelen i et læringsmiljø. En viktig barriere for læring, identifisert av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), er lærernes evne til å få kontakt med studenter. Dette kan være vanskelig å oppnå uten tid i det fysiske klasserommet, spesielt hvis online læring blir levert til en stor klasse i stedet for i små veiledede grupper eller en-til-en-miljøer.

I tillegg, der studenter ikke har tilgang til teknologi, kan problemet med å koble til live videokonferanser gi dem en ulempe. Digitale ferdigheter fordeles heller ikke jevnt mellom studenter, og ikke alle elever vil ha den nødvendige kunnskapen eller forståelsen for å få mest mulig ut av det. Hvis lærere ikke har ferdigheter eller tid til å støtte denne ferdighetsutviklingen, kan elevene bli igjen.

læring face to face online

Ansikt-til-ansikt undervisning har også sine ulemper

Der studentene bor og deres sosioøkonomiske bakgrunn kan være en barriere for tilgang til utdaninng. Med individuelle klassestørrelser begrenset til skolens kapasitet, og mange skoler som bare tar studenter som bor lokalt, og som eksklusivt tilbyr undervisning personlig, vil ekskludere noen grupper av individer fra å lære. Dette gjelder spesielt der utdanning ikke blir gjort tilgjengelig.

Selv om det har vært den tradisjonelle læringsmåten i flere tiår, passer ikke klassromsundervisning noen elevers læringsstil. Mange synes det å snakke foran sine jevnaldrende er skremmende, og dette begrenser deres interaksjon og mulighet for verdifull tilbakemelding. Disse studentene kan finne det lettere å delta i klassediskusjoner når aktiviteter arrangeres digitalt.

Men ansikt-til-ansikt undervising vinner til slutt

I klasserommet strekker lærerens verdi utover klassen. For å få mest mulig ut av studentene sine, er en lærers rolle også å motivere, oppmuntre og veilede – sistenevnte er spesielt vanskelig å gjøre gjennom programvare for videokonferanser. Teknologi kan til og med bringes inn i klasserommet som et effektivt supplement til personlige klasser. For eksempel, inkludere animasjoner, videoinnhold og spillbasert læring, lar studentene oppleve flere av fordelene med online læringsverktøy, og er mer effektivt enn online læring som brukes eksklusivt.

Interaktivitet, personalisering og effektiv kommunikasjon er sentrale ingredienser for vellykket læring. Du kan ikke slå klasserommet som et miljø for å gi verdifull tilbakemelding. Forskning har identifisert toveis dialog som en av de mest effektive måtene å kommunisere på, og det er spesielt viktig i utdanningen. Dette er læring med masse frem og tilbake; utdanning bygget på spørsmål og svar – er lettest oppnådd når du er i samme rom. I et klasserom har det potesialet til og med å gå utover dialog mellom lærer og elev, med student-til-student- og gruppelæringsinterakjoner.

Spesielt når man lærer et språk, oppnår studentene ofte de beste resultatene når de lærer personlig – ikke bare i et klasserom, men også ved å leve i landet hvor man er omringet av språket 24/7. Læring under et studieprogram i utlandet eller arbeid i et annet land akselererer hastigheten på språkopplæring og forbedrer språkopplevelsen til en elev.

Kultur er en viktig og hyggelig del av språkopplæringen; språk og kultur er tett sammenvevd og forståelse av kulturen hjelper deg med å forstå språkets røtter, samt bruken av det på et dypere nivå. Det endrer motivasjonen til språklæring til forbindelse i stedet for å lære kun for et fuksjonelt formål, for eksempel for karriere. Det har til og med vist seg å styrke studenters selvutvikling. Den beste måten å få kontakt med kulturen, språket og de som snakker det, er å lære sammen med lokale.

Ta vår språktest Trykk her

Snakker du flytende? Test dine språkkunnskaper med vår hurtige test

Les mer