Distributive pronomen

Distributive pronomen referer til en gruppe av personer eller ting og til til individuelle medlemmer av den gruppen. De viser forskjellige måter man kan se på de enkeltpersonene innenfor en gruppe, og de uttrykker hvordan noe deles, distribueres, eller deles opp.

Bruk av distributive pronomen