Framtid

Det finnes flere forskjellige måter å henvise til framtiden på engelsk. Det er viktig å huske at vi uttrykker mer enn kun handlingens tid eller sted. Selvfølgelig vil en 'framtidig' tempus alltid henvise til en tid 'senere enn nå', men det kan også uttrykke vår holdning til en hendelse i framtiden.

Alle ideene nedenfor kan uttrykkes ved å bruke de forskjellige tempusene:

 • Enkel forutsigelse: There will be snow in many areas tomorrow.
 • Avtaler: I'm meeting Jim at the airport.
 • Planer og intensjoner: We're going to spend the summer abroad.
 • Hendelser med en tidsplan: The plane takes off at 3 a.m.
 • Forutsigelse basert på nåværende bevis: I think it's going to rain!
 • Vilje: We'll give you a lift to the cinema.
 • En pågående handling i framtiden: This time next week I'll be sun-bathing.
 • En rutinemessig handling eller hendelse: You'll be seeing John in the office tomorrow, won't you?
 • Forpliktelse: You are to travel directly to London.
 • En handling eller hendelse som vil skje øyeblikkelig eller veldig snart: The train is about to leave.
 • Å forestille oss selv i framtiden, hvor vi ser tilbake på en en fullført handling: A month from now he will have finished all his exams.

Det er klart fra disse eksemplene at flere tempus brukes til å uttrykke framtiden. Du kan finne formene og funksjonene av disse tempusene under Framtid kategorien nedenfor.

Det finnes fire framtidige tempus på engelsk.

Det finnes også flere forskjellige måter å snakke om framtiden uten å bruke en framtidig tempus.