Verb som etterfølges av et gerundium

Gerundium brukes ofte etter ganske mange forskjellige verb, de viktigste vises nedenfor. Alle disse verbene kan også etterfølges av et substantiv i stedet for et gerundium. Husk at gerundium har samme funksjon i setninger som substantiv. Noen av disse verbene kan også etterfølges av en "that" bisetning. De verbene som krever tillegsforklaring, vises som lenker som fører til mer detaljerte sider.

Verb som kan etterfølges av et substantiv eller et gerundium
avoid celebrate consider contemplate defer delay detest
dislike dread enjoy entail escape excuse finish
forgive involve keep loathe mind miss pardon
postpone prevent resent resist risk save stop
Eksempler
 • I avoid going to the dentist.
 • I avoid chocolate.
 • I miss taking walks in the morning.
 • I miss England.
 • I have finished working.
 • I have finished the cake.
Verb som kan etterfølges av et substantiv, et gerundium, eller en "that" bisetning
acknowledge admit anticipate appreciate deny imagine mean
mention propose recall recollect report suggest understand
Eksempler
 • I can't imagine living in that big house.
 • I can't imagine a purple unicorn in my yard.
 • I can't imagine that he lied on purpose.
 • I understand French.
 • I understand fishing pretty well.
 • I understand that you would prefer to stay.

Noen verb kan etterfølges av et gerundium eller en infinitiv. Når dette er tilfellet, vil deres betydning være identisk med visse verb, men forskjellig med andre. Detaljerte sider forklarer de verbene som kan etterfølges av et gerundium eller en infinitiv med tilsvarende betydning og de verbene som kan etterfølges av et gerundium eller en infinitiv med forskjellige betydninger.