Kondisjonalis

Kondisjonalis brukes til å spekulere om hva kunne skje, hva kunne ha skjedd, og hva vi ønsker å skje. På engelsk inneholder de fleste setningene som bruker kondisjonalis ordet if. Mange kondisjonale former på engelsk brukes i setninger som inneholder et verb i fortiden. Denne bruken heter "the unreal past" (den uvirkelige fortiden), fordi vi anvender et verb i fortiden, selv om vi ikke snakker om noe som skjedde i fortiden. Det finnes fem forskjellige måter å danne kondisjonale setninger på engelsk på. I alle tilfellene består disse setningene av en if bistening og en hovedsetning. Mange nektende kondisjonale setninger har en alternativ setningskonstruksjon, som bruker "unless" i stedet for "if".

Kondisjonal setningstype (conditional sentence type) Bruk "If" bisetning (if clause) verb tempus Hovedsetning verb tempus
Null (zero) Generelle sannheter Vanlig presens (simple present) Vanlig presens (simple present)
Type I En mulig tilstand og dens sannsynlige resultat Vanlig presens (simple present) Vanlig futurum (simple future)
Type II En hypotetisk tilstand og dens sannsynlige resultat Preteritum (simple past) Present conditional eller Present continuous conditional
Type III Et tilstand i "unreal past" og dens sannsynlige resultat i fortiden Preteritum perfektum (past perfect) Perfect conditional
Blandet type (mixed type) En uvirkelig tilstand i fortiden og dens sannsynlige resultat i nåtiden Preteritum perfektum (past perfect) Present conditional

Null kondisjonalis (the zero conditional)

Null kondisjonalis (zero conditional) brukes til å snakke om nå og alltid, og situasjonen er reell og mulig. Null kondisjonalis brukes ofte til å snakke om generelle sannheter. Tempuset i begge setningsdelene er vanlig presens (simple present). I sånne setninger kan vanligvis ordet "if" erstattes av "when" uten å endre betydningen.

"If" bistening Hovedsetning
If + vanlig presens (simple present) vanlig presens (simple present)
If this thing happens that thing happens.
If you heat ice it melts.
If it rains the grass gets wet.

Les mer om hvordan vi bruker null kondisjonalis (zero conditional).

Kondisjonalis I (type 1 conditional)

Kondisjonalis I (type 1 conditional) brukes til å referere til nåtiden eller framtiden når situasjonen er reell. Kondisjonalis I henviser til en mulig tilstand og dens sannsynlige resultat. I disse setningene er "if" bisetningen i vanlig presens (simple present), og hovedsetningen i vanlig futurum (simple future).

"If" bisetning Hovedsetning
If + vanlig presens (simple present) vanlig futurum (simple future)
If this thing happens that thing will happen.
If you don't hurry you will miss the train.
If it rains today you will get wet.

Les mer om hvordan vi bruker kondisjonalis I (type 1 conditional).

Kondisjonalis II (type 2 conditional)

Kondisjonalis II (type 2 conditional) brukes til å referere til et tidspunkt som er nå eller når som helst, og situasjonen er uvirkelig. Disse setningene er ikke basert på fakta. Kondisjonalis II brukes til å henvise til en hypotetisk tilstand og dens sannsynlige resultat. I disse setningene står "if" bisetningen i preteritum (simple past), og hovedsetningen i presens kondisjonalis (present conditional).

"If" bisetning Hovedsetning
If + preteritum (simple past) presens kondisjonalis (present conditional) eller presens kondisjonalis samtidsform (present continuous conditional)
If this thing happened that thing would happen. (but I'm not sure this thing will happen) OR
that thing would be happening.
If you went to bed earlier you would not be so tired.
If it rained you would get wet.
If I spoke Italian I would be working in Italy.

Les mer om hvordan vi bruker kondisjonalis II med presens kondisjonalis (present conditional) og hvordan vi bruker presens kondisjonalis samtidsform (present continuous conditional) i kondisjonalis II setninger.

Kondisjonalis III (type 3 conditional)

Kondisjonalis III brukes til å snakke om et tidspunkt i fortiden, og situasjonen står i motsetning til virkeligheten. Type III kondisjonalis brukes til å henvise til en uvirkelig fortidig tilstand og dens sannsynlige fortidig resultat. I disse setningene står "if" bisetningen i preteritum perfektum (past perfect), og hovedsetningen i perfektum kondisjonalis (perfect conditional).

"If" bisetning Hovedsetning
If + preteritum perfektum perfektum kondisjonalis (perfect conditional) eller perfektum kondisjonalis samtidsform (perfect continuous conditional)
If this thing had happened that thing would have happened. (but neither of those things really happened) OR
that thing would have been happening.
If you had studied harder you would have passed the exam.
If it had rained you would have gotten wet.
If I had accepted that promotion I would have been working in Milan.

Les mer om hvordan vi bruker kondisjonalis III (type 3 conditional) med perfektum kondisjonalis (perfect conditional), og hvordan vi bruker perfektum kondisjonalis samtidsform (perfect continuous conditional) i sånne setninger.

Blandet kondisjonalis (mixed type conditional)

Blandet kondisjonalis brukes til å snakke om et tidspunkt som er i fortiden, og en situasjon som er pågående i nåtiden. Blandet kondisjonalis brukes til å henvise til en uvirkelig fortidig tilstand og dens sannsynlig resultat i nåtiden. I sånne typer setningen står "if" bisetningen i preteritum perfektum (past perfect), og hovedsetningen i presens kondisjonalis (present conditional).

If bisetning Hovedsetning
If + preteritum perfektum (past perfect) eller preteritum (simple past) presens kondisjonalis (present conditional) eller preteritum kondisjonalis (perfect conditional)
If this thing had happened that thing would happen. (but this thing didn't happen so that thing isn't happening)
If I had worked harder at school I would have a better job now.
If we had looked at the map we wouldn't be lost.
If you weren't afraid of spiders you would have picked it up and put it outside.

Les mer om hvordan vi bruker blandet kondisjonalis (mixed conditional).