Cambridge C1 Advanced (CAE)

Cambridge CAE Exam, også kjent som Cambridge Advanced Certificate, er den nest siste eksamenen i Cambridge English-eksamenspakken. Denne eksamenen er alminnelig anerkjent av universiteter i Storbritannia for avanserte studieprogrammer.

Som alle Cambridge English-eksamener, er CAE også en bestått/ikke bestått prøve, og for de som består, leverer den et sertifikat som ikke utløper. CAE-eksamenen kan enten være en papirbasert eller en datamaskinbasert test. I begge tilfeller varer den totalt 235 minutter.

Eksamenstruktur

Cambridge Advanced-eksamenen tester alle fire ferdighetene – lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig- og muntlig kompetanse. Den er strukturert som følger:

Del 1 (90 minutter) – Den første delen av CAE tester leseforståelse, grammatikk og ordforråd. Denne delen inneholder totalt 56 flervalgsspørsmål, utfyllingsoppgaver og samsvarsspørsmål. Det er omtrent 3500 ord du må lese under denne delen av CAE, og alle tekstene er hentet fra aviser, magasiner, lærebøker, annonser eller andre autentiske engelske tekster.

Del 2 (90 minutter) – Den andre delen av Cambridge Advanced-eksamenen tester skriveevnen. Det består av to øvelser av samme lengde (du må skrive ca. 250 ord). Den første teksten er et essay der du uttrykker din mening om noe. I den andre øvelsen kan du velge mellom flere alternativer får å svare på den oppgitte informasjonen.

Del 3 (40 minutter) – Den tredje delen av CAE-prøven tester lytteforståelsen. Du hører på radio, TV, eller andre typer innspillinger av personer som har engelsk som morsmål, og du svarer på spørsmål om det du har hørt. Hver innspilling spilles av to ganger. Det er totalt 30 spørsmål i denne delen, fordelt på 4 underavsnitt.

Del 4 (15 minutter) – Den siste delen av CAE tester taleevnen. Studentene tar denne delen av prøven i par, og må kanskje ta den på en annen dag enn de andre tre delene av eksamenen, avhengig av testsenteret. Den muntlige prøven er delt opp i 4 korte underavsnitt – i løpet av de første to snakker du alene og men sensoren, mens i løpet av de siste to snakker du med den andre kandidaten. Det er en annen sensor til stedet som tar notater, men ikke deltar i intervjuet.

Skåring

Siden 2016 rapporteres alle Cambridge English-eksamener ved å hjelp av samme poengskala. Tester på lavere nivå er i stand til å levere skårer på et lavere område av skalaen, mens vanskeligere tester kan levere skårer på et høyere område av samme skalaen. Skårer på CAE-eksamenen varierer fra 160 til 210. En poengsum på 180 eller høyere betraktes som en "bestått", og studenter med den poengsummen vil motta Cambridge Advanced-eksamensbeviset, som tilsvarer C1 i engelsk på CEFR-skalaen. Studenter som skårer 200 eller høyere på CAE-eksamenen vil motta en Cambridge Advanced Certificate for nivå C2.

Testen som kommer før CAE i Cambridge-eksamenspakken heter Cambridge First Certificate, og testen som kommer etter kalles CPE. For å bestemme hvilken Cambridge-eksamen som passer for ditt nivå, kan du ta den gratis Cambridge-plasseringstesten på nettet.