Cambridge B1 Preliminary (PET)

Cambridge English Preliminary-eksamenen, også kjent som PET-eksamen, som står for Preliminary English Test, er designet for studenter på mellomnivå. Som alle Cambridge English-eksamener, er PET-eksamenen også en bestått/ikke bestått prøve, og for de som består, leverer den et sertifikat som ikke utløper. PET-eksamenen kan enten være en papirbasert eller en datamaskinbasert test. I begge versjoner varer PET totalt 140 minutter.

Eksamenstruktur

PET-eksamenen tester alle fire ferdighetene – lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig- og muntlig kompetanse. Den er strukturert som følger:

Del 1 (90 minutter) – Den første delen av PET-eksamenen tester leseforståelse og skriveevne samtidig. Den er delt inn i 8 ytterligere underavsnitt med totalt 42 spørsmål. De første 5 underavsnittene fokuserer på leseforståelse, mens de siste 3 fokuserer på skriveferdigheter. Den består av flervalgsspørsmål, utfyllingsoppgaver, men også to skriveøvelser (et postkort og enten et brev eller en historie).

Del 2 (30 minutter med opptak + 6 minutter ekstra for å overføre svarene til svararket) – Den andre delen av PET-eksamenen tester lytteforståelsen. Du hører hver innspilling to ganger og du må svare på spørsmål om innspillingen. Det er totalt 25 spørsmål i denne delen, hver verdt 1 poeng. Den består av flervalgsspørsmål, utfyllingsoppgaver, så vel som sant/usant-spørsmål.

Del 3 (10 til 12 minutter) – Den siste delen av PET-eksamenen tester taleevnen. Studentene settes i par og blir bedt om å ha en samtale først med en sensor og deretter med hverandre. Det er en annen sensor til stedet som hører på samtalen. Den muntlige prøven starter med at sensoren stiller spørsmål om hver student. Sensoren presenterer deretter en situasjon, og studentene diskuterer mulige løsninger. Til slutt gir sensoren studentene et bilde som de må beskrive og diskutere. Den muntlige prøven kan være holdt på en annen dag enn de to første delene av PET-eksamenen, avhengig av eksamenssenterets planlegging.

Skåring

Siden 2016 rapporteres alle Cambridge English-eksamener ved å hjelp av samme poengskala. Tester på lavere nivå er i stand til å levere skårer på et lavere område av skalaen, mens vanskeligere tester kan levere skårer på et høyere område av samme skalaen. Tidligere hadde PET sin egen poengskala, så PET-testresultater fra før 2016 må konverteres til den nye skalaen for å kunne sammenlignes.

Scorer på PET-eksamenen varierer fra 120 til 170. En poengsum på 140 eller høyere betraktes som en "bestått", og studenter med den poengsummen vil motta PET-eksamensbeviset, som tilsvarer B1 i engelsk på CEFR-skalaen. Studenter som skårer 160 eller høyere på PET-eksamenen vil motta et Cambridge Preliminary English Test-sertifikat for nivå B2.

Som på KET-eksamenen, er den første delen av PET Exam verdt 50% av den totale poengsummen. Den andre og tredje delen av PET-eksamenen er verdt 25% av den totale poengsummen hver. Hver student får et detaljert resultat med poengsummen for hver av de tre delene av eksamenen, så vel som et samlet resultat og det tilsvarende CEFR-nivået. Hvis studenten har bestått PET, vil hun/han også motta et PET-eksamensbevis som er gyldig for alltid.

Den neste Cambridge-eksamenen heter Cambridge First Certificate. Å ta en gratis Cambridge-plasseringstest kan hjelpe deg med å bestemme hvilken av Cambridge-eksamenene som er riktig for ditt nåværende engelsknivå.