Cambridge English

Cambridge English Language Assessment, tidligere kjent som Cambridge ESOL, er organisasjonen bak Cambridge English eksamenspakken, så vel som IELTS-eksamenen, i samarbeid med British Council. Det er en ideell organisasjon med hovedkontor i Cambridge, England.

Historie

Cambridge English ble etablert i 1913 og er tilknyttet Cambridge University. Da den ble grunnlagt tilbød Cambridge ESOL kun én test, CPE, som tok 12 timer å fullføre. Det var først etter ytterligere 20 år at den andre Cambridge English-eksamenen ble introdusert. Cambridge-eksamenspakken har siden utvidet seg til å omfatte over et dusin tester, hver spesialisert enten for en bestemt type elever (barn, tenåringer, osv.), etter engelsknivå (begynner, mellomnivå, osv.) eller etter fagfelt (jus, økonomi, osv.). Spesialiseringen av hver eksamen er den største forskjellen mellom Cambridge English-eksamener og andre spesialiserte engelske språktester. Cambridge English er også spesiell fordi disse eksamensbevis ikke utløper. Mange engelske språktester kun er gyldige i 2 år etter testdatoen.

Samarbeid

Cambridge English deltok i utarbeidelsen av Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR), en standard som brukes over hele Europa for å beskrive ferdigheter i fremmedspråk. Alle Cambridge-eksamenene er innrettet etter CEFR. Cambridge English samarbeider tett med British Council i å administrere IELTS, og har det siste tiåret dannet en allianse med University of Michigan for å utvikle engelsk språktesting i USA.