IELTS

International English Language Testing System (IELTS) er en standardisert engelsk språktest som hovedsakelig brukes av studenter som søker på universiteter i utlandet og av potensielle innvandrere til Storbritannia og andre land fra Samveldet av nasjoner. Det er tre versjoner av IELTS –  IELTS General Training, IELTS Academic og IELTS Life Skills. IELTS Academic er den mest populære, og representerer omtrent 80% av IELTS-testene som tas hvert år.

Eierskap

IELTS er et produkt av Cambridge English Language Assessment, og drives av den organisasjonen, British Council og IDP IELTS Australia. Cambridge English Language Assessment ligger også bak den mye eldre Cambridge English-eksamenspakken, inkludert Certificate of Proficiency in English (CPE) og First Certificate in English (FCE).

Testversjoner

IELTS Academic- og IELTS General Training-testene er like, men ikke identiske. De deler en skåringsskala og to av fire testseksjoner. IELTS Life Skills er helt annerledes i at den kun tester lytte- og taleevne, og bare på ett ferdighetsnivå, enten begynner- eller mellomnivå. Informasjonen på dette nettstedet gjelder bare for IELTS Academic- og IELTS General Training-testene. IELTS er en håndskrevet test, ikke administrert på en datamaskin. Studentene skriver svarene sine på et svarark. Det er ikke nødvendig å vite hvordan å skrive på datamaskin for å ta IELTS.

De to muntlige delene av IELTS - lytteforståelse og intervju - er identiske i IELTS Academic og IELTS General Training testversjonene. De to skriftlige delene av IELTS - leseforståelse og skriving - er forskjellige på Academic- og General Training-testene.

Skåring

Alle IELTS-testtakere, uansett om de tar Academic- eller General Training-testen, må fullføre alle fire testseksjonene, og de vil motta IELTS-resultatet innen 13 dager. Lese-, skrive- og lytteseksjonene gjennomføres i en enkelt økt. Intervjuet kan tas samme dag eller opptil 7 dager før eller etter de andre prøvene. Mange studenter bruker flere måneder på å forberede seg på IELTS og tar utallige praksisprøver før de får poengsummen de trenger.

IELTS i et nøtteskall

Hvorfor ta denne testen?Innvandring til Storbritannia og universitetssøknad i Storbritannia
PrisUS $200-$300
Lengde160 minutter + 15 minutters intervju
Resultatrapport13 dager
TeststedAutoriserte testsentre
Gyldighet2 år
Sammenlign IELTS med andre tester