Cambridge C2 Proficiency (CPE)

Cambridge English Proficiency Exam, også kjent som CPE, er eksamenen på høyeste nivå i Cambridge English-eksamenspakken. Å få en Cambridge Certificate of Proficiency in English viser at en student har mestret engelsk til et nesten innfødt nivå og kan studere eller jobbe i enhver engelsk miljø.

Som alle Cambridge English-eksamener, er CPE også en bestått/ikke bestått prøve, og for de som består, leverer den et sertifikat som ikke utløper. Cambridge Proficiency-eksamenen kan enten være en papirbasert eller en datamaskinbasert test. I begge tilfeller varer den totalt 236 minutter.

Eksamenstruktur

CPE tester alle fire ferdighetene – lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig- og muntlig kompetanse. Den er strukturert som følger:

Del 1 (90 minutter) – Den første delen av CPE tester leseforståelse, grammatikk og ordforråd. Denne delen har syv underavsnitt og inneholder totalt 53 flervalgsspørsmål, utfyllingsoppgaver og samsvarsspørsmål. Det er omtrent 3000 ord du må lese under denne delen av CPE. All tekst er autentisk skrivning hentet fra bøker, avis- og magasinartikler, og fra nettet.

Del 2 (90 minutter) – Den andre delen av CPE-eksamenen tester skriveevnen. Den består av to seksjoner. I den første delen leser studenten to korte tekster og må deretter skrive et essay som oppsummerer argumentene fra begge tekster, i tillegg til å uttrykke sine egne meninger om de samme ideene. I den andre delen må studenten velge en av 5 forskjellige tekster å skrive, inkludert ett alternativ som er basert på en engelsk litteraturbok som studentene må ha lest før testen. Bøkene som godtas endres fra tid til annen.

Del 3 (40 minutter) – Den tredje delen av CPE-prøven tester lytteforståelsen. Studenten hører på innspillinger av personer som har engelsk som morsmål, og må svare på spørsmål om det hun/han hørte. Det kan være forskjellige engelske aksenter i opptakene, som hovedsakelig er radio- og TV-programmer eller annen autentisk tale med normal hastighet. Det er totalt 30 spørsmål i denne delen, fordelt på 4 underavsnitt.

Del 4 (16 minutter) – Den siste delen av CPE tester taleevnen. Studentene tar denne delen av prøven i par, og må kanskje ta den på en annen dag enn de andre tre delene av eksamenen, avhengig av testsenteret. Den muntlige prøven er delt opp i 3 korte underavsnitt, inkludert en del der studenten snakker alene med sensoren, og to deler der studenten snakker med den andre kandidaten som blir testet.

Skåring

Siden 2016 rapporteres alle Cambridge English-eksamener ved å hjelp av samme poengskala. Tester på lavere nivå er i stand til å levere skårer på et lavere område av skalaen, mens vanskeligere tester kan levere skårer på et høyere område av samme skalaen. Skårer på CPE-eksamenen varierer fra 180 til 230. En poengsum på 200 eller høyere betraktes som en "bestått", og studenter med den poengsummen vil motta en Cambridge English Proficiency Certificate, som tilsvarer C2 i engelsk på CEFR-skalaen.

Hver student får et detaljert resultat med poengsummen for hver av de fire delene av CPE-eksamenen, så vel som et samlet resultat og det tilsvarende CEFR-nivået. Hvis studenten har bestått CPE, vil hun/han også motta sin Cambridge English Proficiency Certificate som er gyldig på ubestemt tid, men hvis han ikke bestod eksamenen, vil han bare få poengsumrapporten.

Før du registrerer deg for CPE, som er en streng test på høyt nivå, bør du ta den gratis Cambridge-plasseringstesten på nettet for å se om dine engelskkunnskaper er sterke nok for denne eksamenen.