EF SET English Certificate

EF SET English Certificate er en standardisert engelsk språktest som hovedsakelig brukes til sertifisering av engelskferdigheter. Den tester lese- og lytteforståelse, men ikke tale- eller skriveferdigheter. Resultatene på EF SET varierer fra 0 til 100 og er tilpasset de seks CEFR-nivåene. Resultatene kan publiseres direkte på LinkedIn som en offisiell engelsk sertifisering.

Teststruktur

EF SET English Certificate er en timet, 50 minutters adaptiv test, med en 25 minutters leseforståelsesdel og en 25 minutters lytteforståelsesdel. Antall oppgaver per seksjon er avhengig av testøkten, fordi testen blir vanskeligere eller lettere, avhengig av hvor godt studenten presterer. Som med alle versjoner av EF SET, er denne versjonen tilgjengelig online uten gebyr.

EF SET innhold og psykometriske spesifikasjoner oppfyller de høyeste teststandardene, det vil si APA/NCME Standards for Educational & Psychological Testing, 2014. Alle testspørsmål er forhåndstestet med en standardpopulasjon, analysert og kalibrert til en felles skala.