EF SET

EF Standard English Test (EFSET) er en standardisert engelsk språktest med åpen tilgang som brukes hovedsakelig av voksne for profesjonelle engelsksertifiserings formål. Fordi det er åpen tilgang, bruker skoler og bedrifter også EFSET til å måle engelske ferdighetsnivåer hos studenter eller ansatte på en kostnadseffektiv måte. EFSET er en av få standardiserte engelsktester som måler studenter på alle ferdighetsnivåer med sammenlignbar nøyaktighet. Testen er ikke rettet mot det akademiske- eller forretningsmiljøet, men vurderer heller generelle engelskkunnskaper som brukes i enhver miljø.

EFSET omfatter 3 tester av forskjellige lengder og presisjonsnivåer - EFSET Quick English Check, EFSET English Certificate og EFSET PLUS. Alle 3 EFSET-testene består av en lese- og en lytteseksjon, og testene er direkte tilpasset Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Alle 3 testresultatene kan også legges ut på LinkedIn og kan legges direkte til en individuell profil på LinkedIn som bevis på dine engelskkunnskaper. EFSET tester ikke tale- eller skriveferdigheter.

Testversjoner

EF SET Quick English Check er en kort, 15-minutters versjon av EF SET English Certificate og er ikke adaptiv. Det gir en omtrentlig estimering av ferdighetsnivåer med en 'lav', 'middels' eller 'høy' skår. EF SET English Certificate og EF SET English Certificate Plus er begge adaptive, og begge bruker samme 0 til 100 poengskala. Resultatrapporten inkluderer også det tilsvarende CEFR-nivået. Uttrykket ‘adaptiv’ betyr at spørsmålene på testen blir mer eller mindre vanskelige avhengig av hvor godt en student svarer på tidligere spørsmål.

Standard EFSET er den mest populære av de tre testene. Den består av en 25-minutters leseseksjon etterfulgt av en 25-minutters lytteseksjon. EFSET PLUS er en lengre versjon av testen (2 timer) og fokuserer litt mer på akademisk engelsk. Denne strenge testen resulterer i en poengsum på EFSET-skalaen, men viser også et tilsvarende resultat på IELTS- og TOEFL-testene. Disse likeverdighetene har blitt vurdert av tredjeparter og vist seg å være pålitelige.

Eierskap

EF SET ble utviklet og vedlikeholdes av EF Education First, et europeisk utdanningsselskap. Testen ble opprinnelig bygget for interne formål, og ble utgitt senere som et online verktøy med åpen tilgang.

EF SET i et nøtteskall

Hvorfor ta denne testen?Profesjonell sertifisering
PrisGratis
Lengde50 minutter (standard) eller 120 minutter (PLUS)
ResultatrapportUmiddelbar
TeststedÅpen tilgang på nettet
GyldighetFor evig
Sammenlign EF SET med andre tester