IELTS General Training

IELTS General Training-testen er en av de to versjonene av IELTS, og den er den minst populære av de to. Den er hovedsakelig rettet mot personer som søker om visum i Storbritannia eller andre land der engelskferdigheter er et visumplikt, selv om den mer populære IELTS Academic også kan brukes til det formålet. IELTS General Training-testen kan ikke brukes på de fleste universiteter og høyskoler for å bevise engelskferdigheter. Studentene blir i stedet bedt om å ta IELTS Academic, eller en annen mer faglig orientert engelsk språktest.

Teststruktur

IELTS General Training varer totalt 2 timer og 45 minutter og den tester fire ferdigheter:  lese- og lytteforståelse, så vel som skrive- og taleevne. De skriftlige delene av testen er forskjellige på IELTS General Training og IELTS Academic, i at den førstnevnte fokuserer mer på temaer fra hverdagssituasjoner og arbeidsmiljøet. De muntlige delene av de to testene er identiske og inkluderer ikke akademiske emner.

Skåring

IELTS General Training er skåret på en skala fra 0 til 9 og det er ikke en bestått/ikke bestått-eksamen. IELTS Academic resultatrapporter er gyldige i 2 år.