IELTS Academic

IELTS Academic-testen er en av de to versjonene av IELTS, og den er den mest populære versjonen. Den er ment hovedsakelig for studenter som søker på universitet i Storbritannia, selv om mange universiteter utenfor Storbritannia også godtar IELTS Academic-resultater som bevis på engelskferdigheter. IELTS Academic-resultater kan også brukes til å bevise engelskferdighet for visum- og utvandringsformål i Storbritannia og andre land.

Teststruktur

IELTS Academic varer totalt 2 timer og 45 minutter og den tester fire ferdigheter: lese- og lytteforståelse, så vel som skrive- og taleevne. De skriftlige delene av testen er forskjellige på IELTS Academic og IELTS General Training, i at den førstnevnte fokuserer mer på temaer fra et akademisk- eller universitetsmiljø. De muntlige delene av de to testene er identiske og dekker hverdagslige temaer og situasjoner.

Skåring

IELTS Academic er skåret på en skala fra 0 til 9 og det er ikke en bestått/ikke bestått-eksamen. IELTS Academic resultatrapporter er gyldige i 2 år.