Linguaskill

Linguaskill er en online språktest som brukes hovedsakelig av utdanningsinstitusjoner og bedrifter for selvkontrollert engelsk testing. Den erstattet BULATS (Business Language Testing Service) da den ble avviklet i desember 2019. Linguaskill kan teste enkeltpersoner og grupper av kandidater i alle fire ferdigheter – lytte- og leseforståelse, skriftlig- og muntlig kompetanse, men det er modulært slik at det kan også brukes for å teste en enkelt språkferdighet.

Den største forskjellen mellom Linguaskill og andre standardiserte engelske språktester er at den tilbys som en tjeneste til skoler, opplæringssentre og bedrifter som ønsker å organisere sine egne testøkter på campus. For selvkontrollerte testøkter ligger ansvaret for å implementere jukseforebyggende tiltak hos testadministratoren / kunden i stedet for Linguaskill eller et tredjeparts testsenter.

Teststruktur

Det finnes to testalternativer, Linguaskill General og Linguaskill Business. Begge prøveformatene har samme lengde. Linguaskill er en modulær test, og hver av de tre modulene kan tas som en frittstående prøve eller kombinert med de andre modulene.

Lytte- og leseseksjonen i Linguaskill er en enkelt modul som varer 60-85 minutter. Det er en adaptiv test, det vil si at spørsmålene blir lettere eller vanskeligere avhengig av studentens svar. Standard spørsmålstyper er utfyllingsoppgaver, så vel som lese- og lytteforståelse. Mange av disse er flervalgsspørsmål. Poengsummen av lytte- og lesemodulen er tilgjengelig umiddelbart, selv om testinstitusjoner kan bestemme seg for ikke å vise poengsummen til testtakere før poengsummen på de andre modulene er klar.

Linguaskill-skrivetesten varer i 45 minutter og inkluderer to oppgaver: en skriveoppgave der du må skrive en tekst på minst 50 ord (ofte en e-post) og en annen tekst på minimum 180 ord. En datamaskin korrigerer tekstene automatisk og tildeler et poengsum resultat innen 12 timer.

Den muntlige prøven varer 15 minutter og består av 5 oppgaver. Denne delen opptas og vurderes automatisk av en datamaskin og så verifiseres av sensorer på et annet sted før poengsummen er publisert. Resultater er tilgjengelig innen 48 timer.

Skåring

Skårer på alle Linguaskill-modulene er på Cambridge English-skalaen, fra 82 til 180, og det tilsvarende CEFR-skalaen. Hvis en student tar mer enn en modul, beregnes det en samlet poengsum på samme 82-180 skala (et gjennomsnitt av resultatet oppnådd på hver av modulene). Institusjoner som administrerer Linguaskill til grupper, mottar en sammendragsrapport over alle studentresultater og CEFR-nivåer. Resultatene på Linguaskill er tilgjengelige innen 48 timer, noe som gjør det mye raskere som et vurderingsverktøy enn de fleste standardiserte språktestene. Den raske behandlingstiden oppnås gjennom automatisert snarere enn manuell skåring.

Eierskap

Linguaskill er et produkt av Cambridge English Language Assessment, som også er organisasjonen bak Cambridge English-eksamenene og IELTS.