BULATS

The BULATS test was discontinued in December 2019

BULATS (Business Language Testing Service) er en rekke tester som hovedsakelig brukes av handelshøyskoler og bedrifter for språksertifiserings formål. Fram til 2017 fantes BULATS-tester på engelsk, fransk, tysk og spansk i både online- og papirversjoner. Mange av de testene blir faset ut. Det er kun den engelske online BULATS-testen som vil være tilgjengelig kontinuerlig.

Teststruktur

BULATS består av en obligatorisk en timers lytte- og leseforståelsesdel, etterfulgt av valgfrie moduler som tester tale- og skriveevne. Lytte- og leseseksjonen i BULATS er en adaptiv test, det vil si at spørsmålene blir lettere eller vanskeligere avhengig av hvor godt studenten svarer.

Den muntlige prøven varer 15 minutter og består av 5 oppgaver. Denne delen opptas og vurderes av sensorer på et annet sted. BULATS-skrivetesten varer 45 minutter og inkluderer to oppgaver: en e-post og enten et essay eller et brev. Både må være skrevet på maskin og sendt til rettelse av en sensor.

Skåring

Skårer på BULATS lese- og lytteforståelsestesten er tilgjengelige umiddelbart etter at testen er fullført. De er gjengitt som CEFR-nivåer. Et BULATS-sertifikat er gyldig i 2 år. Skårer på de muntlige og de skriftlige prøvene er tilgjengelig senere fordi de må korrigeres av mennesker.

Eierskap

BULATS er et produkt av Cambridge English Language Assessment, som også er organisasjonen bak Cambridge English-eksamenene og IELTS. BULATS markedføres som en test rettet mot forretningsengelsk-brukere, ikke ulikt TOEIC.