Cambridge plasseringstest

Cambridge-plasseringstesten er en 25-spørsmåls online engelsk språktest som vil fortelle deg hvilken av de Cambridge English-eksamenene som passer best for ditt nivå. Det er lurt å ta Cambridge-plasseringstesten før du bestemmer deg for hvilken sertifiseringseksamen du skal ta, fordi hver Cambridge-eksamen er for et enkelt engelskferdighetsnivå. Alle Cambridge-eksamener er bestått/ikke bestått, så å velge feil test kan føre til en strykkarakter eller en mindre verdifull sertifisering.

Cambridge-plasseringstesten er gratis og tilgjengelig på nettet her: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

Det finnes fire versjoner av plasseringstesten, en for voksne, en for tenåringer, en for forretningsengelsk og en for barn. Cambridge-plasseringstesten er ikke timet, og du får de riktige svarene på slutten av testen. Denne testens nivåer og poengsum er, for å bruke det offisielle språket av Cambridge-plasseringstesten, "veldig omtrentlig".